„Prawdziwe przedszkole” w Strzałkowie

Ewa Kanabus-Koszal wierzy w powodzenie swojego projektu
25 stycznia, 2012
Ewa Kanabus-Koszal wierzy w powodzenie swojego projektu
Ewa Kanabus-Koszal wierzy w powodzenie swojego projektu

To nie będzie konkurencja, lecz uzupełnienie oferty
Od kilku miesięcy w Strzałkowie rozwija się idea budowy prywatnego przedszkola. Zdaniem inicjatorki pomysłu Ewy Kanabus – Koszal, placówka nie będzie konkurencją dla istniejących na terenie powiatu przedszkoli, a jedynie uzupełnieniem oferty.

Ewa Kanabus – Koszal pokazuje nam bogate opracowania na temat istoty wychowywania dzieci w przedszkolach. Czytamy w nich, że okres edukacji przedszkolnej, jest dla dziecka decydujący i ma znaczny wpływ na jego dalszy rozwój i wzrost szans edukacyjnych. Dla pani Ewy bardzo istotne jest, więc zapewnienie odpowiedniej edukacji przedszkolnej dla jak największej liczby dzieci, a w szczególności dla dzieci z dysfunkcjami. Winna to być edukacja na bardzo wysokim poziomie, umożliwiająca wielofunkcyjny rozwój dziecka, kontakty z grupą rówieśniczą, przygotowująca do edukacji szkolnej.

„Stąd też zrodził się pomysł uruchomienia „Przedszkola z prawdziwego zdarzenia” w gminie Strzałkowo. Ponadto, w istniejących publicznych przedszkolach, często brakuje miejsc dla dzieci i nie zawsze godziny pracy placówek odpowiadają zapotrzebowaniu rodziców. Dlatego proponujemy, jako alternatywę nasze Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie, prowadzone przez firmę Euro – Edukator Ewa Kanabus – Koszal” – mówi.

Ewa Kanabus-Koszal ma bardzo ambitne plany i chce, by otwarcie przedszkola nastąpiło we wrześniu bieżącego roku: „Właściwie jesteśmy w trakcie organizacji placówki. Rekrutacja dzieci już się rozpoczęła. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.euro-edukator.eu. Można je także otrzymać drogą mailową, pisząc na adres koszraf@poczta.onet.pl lub ewentualnie pocztą na adres: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite”

Pomysłodawczyni projektu mówi, że przedszkole zapewni realizację podstawy programowej w oparciu o program „Ku dziecku”. Dodatkowo w procesie dydaktycznym chce proponować metody aktywizujące oraz wspomagające rozwój dziecka np. Dziecięcą matematykę Gruszczyk – Kolczyńskiej, Glottodydaktykę – jako innowacyjną metodę nauki czytania i pisania, Metodę Ruchu Rozwijającego – jako ważny czynnik rozwoju psychoruchowego małych dzieci. Przedszkole będzie mieściło się w nowym, przestronnym, pozbawionym barier architektonicznych budynku, który stanął przy ulicy Rolniczej w Strzałkowie. Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych ruchowo, zostanie zamontowana winda. Każda grupa będzie posiadała swoją salę z łazienką. Dodatkowo, do dyspozycji dzieci, będą sale do zajęć indywidualnych, a także duża sala gimnastyczna.

Proponujemy także posiłki przygotowywane na miejscu, we własnej kuchni (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek). „Proponujemy podawanie obiadu na dwie tury, po to, by dzieci otrzymywały częściej posiłki, bo przeważnie nie zjadają od razu dwóch dań” – mówi Ewa Kanabus – Koszal. Przedszkole będzie czynne od 6.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy. „Istnieje możliwość przedłużenia godzin pobytu, a także opieki w soboty za dodatkową opłatą. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym, a także 2,5 letnie”.

W strzałkowskim niepublicznym przedszkolu planowane jest utworzenie czterech grup, w tym także grupy integracyjnej (dla dzieci pełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami). Każda grupa będzie liczyła maksymalnie 13 dzieci, które bawić się i uczyć będą w salach o powierzchni 33 m2.

Dla rodziców najważniejsze są jednak koszty pobytu dziecka w prywatnym przedszkolu: „Koszt miesięczny pobytu dziecka w przedszkolu to kwota 400 zł. + dodatkowo opłata za posiłki ok. 140 zł. miesięcznie – przy 4 posiłkach oraz wodzie i herbacie bez ograniczeń.

Pani Ewa wylicza, że w tej kwocie dziecko będzie miało zapewnione:
– profesjonalną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry,
– codzienną naukę języka angielskiego,
– możliwość rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień podczas cotygodniowych zajęć rytmicznych, muzyczno – wokalnych, tanecznych, sportowych, plastyczno – technicznych,
– zajęcia rehabilitacyjne /dzieci z niepełnosprawnością fizyczną/,
– zajęcia edukacyjne dostosowane do swych możliwości, co zagwarantuje mu sukces osobisty,
– zajęcia z edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,
– diagnozę lekarza ortopedy, laryngologa i logopedy na początku roku szkolnego,
– spotkania z ciekawymi osobami – tematyczne piątki,
– raz w miesiącu zajęcia teatralne,
– zajęcia adaptacyjne w celu łagodnego przyzwyczajania się do nowego otoczenia.

Poza wymienionymi zajęciami, dzieci będą mogły korzystać za dodatkową opłatą z:
– nauki pływania /cykliczne wyjazdy na basen/,
– nauki drugiego języka obcego,
– nauki sztuk walki i innych propozycji zgłoszonych przez rodziców.

„Kadra pedagogiczna będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje, wynikające z przepisów prawa, a także predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi. Placówką będzie kierowała osoba z 12 letnim stażem pracy pedagogicznej, posiadająca przygotowanie do kierowania placówkami oświatowymi” – mówi Ewa Kanabus – Koszal.

Rekrutacja w Strzałkowie już się rozpoczęła i, zdaniem pomysłodawczyni, ma już deklaracje dzieci do jednej grupy. Żeby jednak wyjść z pomysłem szerzej, Ewa Kanabus – Koszal chce zarazić ideą niepublicznej placówki także rodziców słupeckich dzieci: „Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na spotkanie 1 lutego o godzinie 18.00 do budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy, przy ulicy Armii Krajowej 27. Podczas spotkania spróbuję rozwiać wszelkie wątpliwości rodziców w sprawie naszego przedszkola” – mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *