Droga dla Polski Przedsiębiorczej

Eugeniusz-GrzeszczakRzecz dotyczy projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wpisujących się doskonale w misje Ministerstwa Gospodarki, którą jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Mówił o tym wiceminister Rafał Baniak podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie „Drogi do Polski Przedsiębiorczej”. Spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.

Wiceminister Baniak przypomniał, że „Droga do Polski Przedsiębiorczej” będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Mam nadzieję, że dzięki projektowi AIP zwiększy się liczba innowacyjnych firm, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym i wdrażać nowoczesne rozwiązania do gospodarki – dodał.

Prezes AIP Dariusz Żuk przedstawił główne założenia projektu „Droga do Polski Przedsiębiorczej”. – Jego zasadniczym celem jest stworzenie w Polsce najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Będą to dwie współdziałające ze sobą instytucje: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i AIP Business Link – wyjaśnił.

Tymczasem kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia dwóch programów wieloletnich, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Realizować je będzie MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budżetu państwa 35 mln zł.

Program wieloletni „Innowacyjne rozwiązania systemowe na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki – zadania służb państwowych w latach 2010-2013” zakłada wdrożenie około 150 rozwiązań w zakresie rozwoju innowacyjności, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Dotyczą one m.in. metod wspomagających transfer zaawansowanych technologii do gospodarki, procedur i systemów nadzoru bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a także systemów edukacji zawodowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji. Korzyści finansowe z transferu tych rozwiązań do gospodarki to nawet 100 mln zł.

Z kolei program „Promocja i komercjalizacja zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych Programu wieloletniego PW-004, w latach 2010-2011” przewiduje sprzedanie lub licencjonowanie minimum 10 urządzeń i 10 nowoczesnych technologii, dotyczących m.in. wysokiej techniki, nanotechnologii w inżynierii powierzchni, recyklingu i utylizacji, przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. Przychody ze sprzedaży rozwiązań innowacyjnych Ministerstwo Gospodarki szacuje na około 12 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

....