Nauczyciele z awansami zawodowymi

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie odbyło się (30.08.) uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W wyniku postępowania egzaminacyjnego pięcioro nauczycieli z terenu gminy Strzałkowo zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Po złożeniu uroczystego ślubowania stosowne akty potwierdzające uzyskanie statusu nauczyciela mianowanego z rąk wójta Dariusza Grzywińskiego otrzymali: Marta Lewandowska, Urszula Miłosz i Emilia Rutkowska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie oraz Nina Gawron i Adam Nyszler z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wólce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *