Zmiany w budżecie

O kwotę 21 tys. zł zwiększono wydatki na wykonanie podbudów ulic w Strzałkowie.
Taką decyzję podjęli gminni rajcy (17.05), a podyktowana została koniecznością uzupełnienia właśnie tą sumą bilansu zadania. Rozstrzygnięto przetarg i zabrakło 21 tys. zł, więc te pieniądze dołożono.

Zmniejszono także – o 3 tys. zł – wydatki związane z realizacją budowy drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek oraz ,,zdjęto” 40 tys. zł z budowy ścieżki rowerowej. Kwotę tą przeznaczono na nowe przedsięwzięcie – budowę oświetlenia ulicznego ulic Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej oraz wioski Paruszewo.

Natomiast sumę około 360 tys. zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto zwiększono wydatki na świadczenia społeczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

....