Niejasne reguły gry
Niejasne reguły gry

W piątek (25.03) golińscy radni obradowali podczas kolejnej, siódmej już, sesji Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było podjęcie decyzji o przystąpieniu do spółki prawa handlowego, tzw. spalarni odpadów. Radni nie chcieli podejmować pochopnie decyzji.

TRUDNA DECYZJA
Radny z Goliny Wojciech Grodzkizabrał głos w tej sprawie. „Proponuję wycofanie tego punktu z obrad. Tydzień temu byliśmy przekonani, że będziemy głosowali przeciw. Po wczorajszej komisji zdania są podzielone. Pod presją nie będziemy głosować, temat powinniśmy przedyskutować i przegłosować najpierw na najbliższej komisji. Pod presją przyjmowaliśmy wiele rzeczy. Tak jak ostatnio 15 minut po komisji była sesja i niektórzy radni byli niezadowoleni z tego co zrobili przed chwilą. Nie możemy działać pod presją i mój wniosek uważam za uzasadniony. To są różne zasadzki w tym statucie.” – mówił radny Grodzki.

Burmistrz Nowicki zaproponował, by punktu z obrad nie wycofywać, żeby w protokóle był zapis o podjęciu tego tematu. Przewodnicząca Kapturska powiedziała, że nie można wziąć na swoją odpowiedzialność tego, że inwestycja może nie zostać zrealizowana. Punkt nie został wycofany z porządku obrad. Burmistrz poinformował, że 30 marca rada Konina będzie obradować nad przystąpieniem do spółki.

Głos zabrał Lech Kwiatkowski: „Wnioskuję, żeby w dniu dzisiejszym nie omawiać tego tematu, ale wnioskuję również, żeby w niedługim czasie, po 30 marca, pani Przewodnicząca zwołała komisję w tym temacie i sesję nadzwyczajną.”

„Projekt umowy z tą spółką musi być sprecyzowany jasno. W moim rozumieniu w tej chwili projekt jest sporządzony na szkodę gminy. Spółka będzie decydować o zaciąganiu kredytów, o łączeniu się z innymi spółkami, a decydentem będzie grupa większościowa. Ten temat powinien być wyjaśniony. Radcy prawni powinni zająć się tematem prawnym, w jaki sposób my będziemy obciążeni finansowo z tytułu przystąpienia. Chcę, żeby było również określone ile w latach 2011-2014 gmina Golina do spółki wprowadzi pieniędzy. Łatwo jest pomagać każdemu i innym, pomagamy drogom wojewódzkim, powiatowym, krajowym. Gdy my występujemy o pomoc dla naszych działań, tej pomocy nie uzyskujemy.” – mówił Wojciech Wojdyński.

Burmistrz powiedział, że wnioski Wojdyńskiego nie są możliwe do spełnienia. „Reguły gry będą określone w późniejszym terminie. Podejmując tę uchwałę nie ponosimy wielkiego ryzyka, ewentualnie tracimy 5000 złotych. Źle by było, gdyby gmina Golina została na aucie.” – mówił Burmistrz. Radni na najbliższej komisji będą w dalszym ciągu dyskutować na temat spalarni.

POMOC UDZIELONA
Do ponownego rozpatrzenia wrócił projekt uchwały o pomocy finansowej dla powiatu konińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w stronę Kazimierza Biskupiego. Radni tym razem bez żadnych oporów podjęli uchwałę. 13 radnych było za, 1 głos był wstrzymujący.

FUNDUSZ ZAAKCEPTOWANY
Innym z tematów podejmowanych na sesji było wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012. W tym punkcie radni również bez żadnych przeszkód przychylili się do uchwały.

Jedynym wyjątkiem był radny Wojciech Grodzki, który ma zastrzeżenia w tej kwestii: „Chciałem wytłumaczyć dlaczego wstrzymałem się od głosu. W ustawie o funduszu sołeckim nie ma jeszcze żadnego rozwiązania dla rad osiedlowych, dlatego ta uchwała do końca mi nie pasuje.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *