Reklama w Gazecie Słupeckiej

tel. 63 / 2752055 • 63 / 2751164
Kontakt e-mail: reklama@gazetaslupecka.pl

Cena jednego modułu 47,2×41 mm (A1) :

 • na stronie ogłoszeniowej 35,00 zł , w kolorze 40,00 zł
 • na stronie redakcyjnej 40,00 zł , w kolorze 45,00 zł
 • na stronie drugiej, trzeciej 50,00 zł
 • na stronie ostatniej 55,00 zł

Ramka żałobna, kondolencje 25,00 zł


Pierwsza strona „Gazety Słupeckiej” posiada inną siatkę modułową. Cena jednego modułu na pierwszej stronie wynosi: 100,00 zł

Upusty wynikające z wielokrotnego zlecania reklam:

 • 4 x – 25%
 • 8 x – 27%
 • 12 x – 28%
 • 16 x – 30%
 • 28 x – 35% (pół roku)
 • 52 x – 45% (cały rok)

Wyżej wymienione upusty mają zastosowanie przy jednorazowej zapłacie z góry lub po ukazaniu się pierwszych czterech reklam lub ogłoszeń w przypadku okresu większego niż miesiąc. Dopuszcza się możliwość indywidualnych negocjacji cen reklam.

Kolportaż wkładek reklamowych dostarczonych przez zleceniodawcę tel. 632752055, 632751164

 • format A-5 300,00 zł
 • format A-4 400,00 zł
 • format gazety 500,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Reklama na portalu gazetaslupecka.pl

Kontakt e-mail: portal@gazetaslupecka.pl