Kontakt: tel. 63 275 20 55 • e-mail: reklama@gazetaslupecka.pl

Cena jednego modułu [ A1 ]

 • na stronie ogłoszeniowej 35,00 zł , w kolorze 40,00 zł
 • na stronie redakcyjnej 40,00 zł , w kolorze 45,00 zł
 • na stronie drugiej, trzeciej 50,00 zł
 • na stronie ostatniej 55,00 zł

Ramka żałobna, kondolencje – Cena: 25,00 zł


Pierwsza strona „Gazety Słupeckiej” posiada inną siatkę modułową. Cena jednego modułu na pierwszej stronie wynosi: 100,00 zł

Upusty wynikające z wielokrotnego zlecania reklam:

 • 4 x – 25%
 • 8 x – 27%
 • 12 x – 28%
 • 16 x – 30%
 • 28 x – 35% (pół roku)
 • 52 x – 45% (cały rok)

Wyżej wymienione upusty mają zastosowanie przy jednorazowej zapłacie z góry lub po ukazaniu się pierwszych czterech reklam lub ogłoszeń w przypadku okresu większego niż miesiąc. Dopuszcza się możliwość indywidualnych negocjacji cen reklam.

Kolportaż wkładek reklamowych dostarczonych przez zleceniodawcę tel. 63 275 20 55, kom. 604 915 806

 • format A-5 300,00 zł
 • format A-4 400,00 zł
 • format gazety 500,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto.