Anna Stadnik otrzymała stypendium Premiera

5 lipca, 2011
Anna Stadnik
Anna Stadnik

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane od roku szkolnego 1997/98. Otrzymują je uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskali przy tym najwyższą średnią ocen i wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest wypłacane ze środków budżetu państwa. Takie stypendium otrzymało 330 uczniów z Wielkopolski. Pięcioro z nich zostało wybranych na przedstawicieli naszego województwa do udziału w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów. Odbiór dyplomów miał miejsce 9 czerwca b.r. w Warszawie w Kancelarii Premiera. Do udziału w uroczystościach zaproszono 46 uczniów z całej Polski.

Jednym z nich była Anna Stadnik, uczennica klasy IIe z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. Gratulacje stypendystom złożyli obecni na uroczystości Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Kudrycka oraz Minister Paweł Graś.

„To było wielkie i niezapomniane przeżycie – mówi Ania – otrzymać z rąk Premiera Donalda Tuska dyplom, a potem w tak zacnym towarzystwie zjeść wspaniały obiad. Myślę, że jest to nagroda dla mojego Liceum, które miałam honor reprezentować. Chcę podziękować moim Nauczycielom i Dyrekcji – ten dyplom jest również dla Was! Dziękuję również Pani Dorocie Śliwińskiej z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, która była z naszą grupą w Warszawie”.

Cieszymy się i gratulujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *