Filipczak i Bartkowiak – Zasłużeni dla Gazet Lokalnych

1 kwietnia, 2020

W połowie marca w Zamku Królewskim w Warszawie miała się odbyć gala, na której Jacek Bartkowiak (pierwszy redaktor naczelny Gazety Słupeckiej) i Władysław Filipczak (obecny redaktor naczelny) mieli otrzymać przyznane im przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w Warszawie tytuły: Zasłużony Dla Gazet Lokalnych.

Niestety z wiadomych powodów gala została odwołana. Do redakcji dotarło jednak pismo, które zawiera propozycje co do miejsca i czasu wręczenia wyróżnień (skan obok). Panowie zastanawiają się, z której propozycji skorzystać. Na pewno z ceremonii wręczenia tytułów i statuetek zrobimy mały reportaż.

Jacek Bartkowiak – nauczyciel, doktor nauk historycznych, obecnie Starosta Słupecki był pierwszym redaktorem naczelnym „Gazety Słupeckiej” i sprawował tę funkcję w latach 1989-2005

Władysław Filipczak – nauczyciel, politolog, prawnik – specjalista prawa administracyjnego, prawa pracy i zarządzania przedsiębiorstwem komercyjnym, z Gazetą Słupecką związany jest od 1992 roku. Początkowo jako zastępca redaktora naczelnego a od 2011 do chwili obecnej redaktor naczelny i prezes wydawnictwa.

Panom gratulujemy.
Redakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *