Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

23 lipca, 2019

W trosce o zdrowie mieszkanek Wielkopolski zachęcamy Panie w wieku 25-59 lat do regularnego wykonywania bezpłatnych profilaktycznych badań cytologicznych, a Panie w wieku 50-69 lat do udziału w badaniach mammograficznych. Badania te są bezpieczne, skuteczne, trwają jedynie kilka minut i pozwalają wykryć nawet niewielkie zmiany, które nie dają jeszcze żadnych objawów.

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania niezbędne jest podejmowanie przez każdą kobietę działań profilaktycznych, w tym regularnego samobadania piersi oraz wykonywania badań mammograficznych umożliwiających wczesne wykrycie choroby.

Istnieje wiele czynników ryzyka wpływających na prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór piersi. Niektóre z nich związane są z naszym stylem życia, dzięki czemu mamy wpływ na ich działanie. Są to m.in. nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu czy nadmierna masa ciała po menopauzie. Występują jednak także takie czynniki ryzyka, na które nie mamy wpływu. Jest to m.in. występowanie raka piersi lub raka jajnika u spokrewnionych członków rodziny czy nosicielstwo mutacji genów BRCA1 lub BRCA2. W odniesieniu do całego społeczeństwa zaledwie 3 – 5% osób jest nosicielami mutacji genów BRCA1 i BRCA2. U tych osób ryzyko zachorowania na te nowotwory może zwiększać się nawet ponad 10-krotnie. Nie ma jednak wskazań, aby tych mutacji poszukiwać u wszystkich kobiet. Badania coraz częściej przeprowadza się u chorujących na raka piersi oraz u zdrowych kobiet z tzw. grup ryzyka, tj. grup specjalnie narażonych na zachorowanie. Należy jednocześnie pamiętać, że występowanie nowotworu piersi lub jajnika w najbliższej rodzinie nie musi koniecznie oznaczać, że inne kobiety w rodzinie są nosicielkami mutacji oraz że także zachorują.

Aby zakwalifikować kobietę do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi, oprócz badań genetycznych, przeprowadzany jest szczegółowy wywiad rodzinny uwzględniający informacje o krewnych takich jak rodzice, rodzeństwo, dzieci czy dziadkowie. Podczas wywiadu pozyskuje się informacje dotyczące zachorowań na nowotwory wśród członków rodziny. Poprzez dokładnie zebrane informacje specjalista z poradni genetycznej ma możliwość określenia dalszych zaleceń – wskazań do dalszych badań genetycznych, zakresu tych badań oraz w niektórych przypadkach wstępnej kwalifikacji do grupy wysokiego ryzyka.

Każda pacjentka ze stwierdzoną mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2 powinna uzyskać z poradni genetycznej informacje o konieczności i zalecanej częstotliwości wykonywania badań kontrolnych (np. USG czy mammografii) w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania.

W celu ułatwienia mieszkankom Wielkopolski dostępu do badań bezpłatne badania profilaktyczne prowadzone są w mobilnych gabinetach na terenie całego województwa – w mammobusie, w którym można wykonać mammografię oraz w cytobusie – gabinecie ginekologicznym, w którym pobierany jest wymaz z szyjki macicy. O przyjeździe do danej miejscowości będą informowały specjalne plakaty.

Najbliższe bezpłatne badania w powiecie słupeckim:

Mammobus: Słupca – 9.08.2019 r., Ostrowite – 27.08.2019 r., Zagórów – 27.08.2019 r.

Bezpłatną edukację zdrowotną z zakresu profilaktyki onkologicznej dla kobiet w wieku 25-69 lat w powiecie słupeckim prowadzą lekarze rodzinni w Przychodni Rodzinnej „Salus” w Zagórowie.

Szczegółowe informacje o profilaktyce, terminach i miejscach warsztatów edukacyjnych i wydarzeń lokalnych oraz miejscach postoju mammobusu lub cytobusu – www.openbadania.pl

Wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w cytobusie lub mammobusie, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby dorosłej, którymi się opiekują proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rejestracji na badanie. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad osobą zależną na czas badania, którą będzie sprawować pielęgniarka lub położna.

Rejestracja telefoniczna na badania w mammobusie i cytobusie: 61 855 75 28, 61 851 30 77 oraz 609 000 082.

Profilaktyczną mammografię i cytologię można wykonać od poniedziałku do soboty w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (rejestracja telefoniczna: 61 851 86 31), a samą cytologię w Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu, Plac Spiski 1 (rejestracja telefoniczna: 61 847 87 27).

Zapraszamy i zachęcamy do wykonywania badań!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *