Bezsilność części radnych + odpowiedź

20 sierpnia, 2010
Władze powiatu zdecydowały się na zaciągnięcie ponad 4,5 mln kredytu.
Władze powiatu zdecydowały się na zaciągnięcie ponad 4,5 mln kredytu.

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu w Słupcy po raz kolejny radni opozycji PiS i SDPL oraz przewodniczący Rady zabrali głos w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w kwocie 4.600.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego. Choć mogliśmy się tego spodziewać, na uwagę zasługuje fakt, że tylko komisja finansów była poproszona do wydania opinii w celu zaciągnięcia kredytu, pozostałe komisje już były niepotrzebne, bo i tak Pan starosta ma ten komfort, że za plecami ma wiernych swoich żołnierzy z PSL – (czytaj radnych) którzy po spojrzeniu w oczy wiedzą jak głosować.

Choć kredyt został zapisany w tegorocznym budżecie, to jednak mnie przyszło zagłosować przeciwko takiej decyzji. Już w grudniu twierdziłem, że może to mieć opłakane skutki w przyszłości i zdania nie zmieniłem. Zadłużenie Powiatu rośnie, na początku powstania powiatu władza weszła w obligacje, które bardzo drogo nas mieszkańców kosztowały, to nie pomogło, kadencja w 2002 r. kończyła zadłużeniem 4.000.000 zł. Cztery lata później (koniec 2006r.) wzrosło do 7.606.000 zł. Rekord padł przy monopolu władzy PSL obecnej kadencji, po decyzji piątkowej sesji, zobowiązania długoterminowe ( czytaj dług do spłacenia przez mieszkańców powiatu ) na koniec roku 2010 wynosić będą ponad 17.000.000 zł., co stanowi około 33.35% budżetu i spłata tych zobowiązań będzie nas dręczyć do 2025 roku bez następnych kredytów w przyszłości.

To bardzo dużo i właśnie rosnące zadłużenie jest czynnikiem spowalniającym rozwój powiatu, bo władza PSL nie ma pomysłu na nowoczesne zarządzanie. Ratunkiem i specjalizacją jest branie kredytów komercyjnych i spłacanie poprzednich kredytów zamiast zaciskanie pasa, by przerwać nie kończące się zadłużanie. Obecnie rządzący nic nie mają z tradycji chłopskiej, gdzie kruszynka chleba leżąca na podłodze była podniesiona by się nie zmarnowała. Moje wielokrotne prośby do Zarządu Powiatu o dokonanie głębokiej analizy wydatków pozostają nadal bez odpowiedzi.

Dalsze nieprzemyślane działania z pobudek politycznych pogrążą samorząd powiatowy w kryzys finansowy. Powiat z roku na rok co raz bardziej traci płynność finansową. Boję się, że może to doprowadzić w konsekwencji do bankructwa Powiatu Słupeckiego i będziemy przypisani do powiatu konińskiego lub wrzesńskiego. Czy jest na to lekarstwo? Jest ratunek! Potrzebny jest menadżer finansowy w samorządzie powiatowym do pomocy skarbnikowi.

Dzisiejsze zarządzanie finansami publicznymi przy wymogach Unii Europejskiej to skomplikowane procedury, a nie zarządzanie budżetem rodzinnym. Obecna kadencja, w której jestem radnym z miasta Słupca, to pasmo porażek władzy, która chciała się podobać wszystkim, nie bacząc na konsekwencje działania, pozostawiając zadłużenie na długie lata, bo w takiej sytuacji można spać spokojnie, jeśli się nie odpowiada swoim własnym majątkiem za zarządzanie.

Jestem przekonany, że kredyt, który weźmie powiat jest tylko po to, by przekonać do siebie wyborców, na co wskazują inwestycje z planu długofalowego na 2011 rok opiewające na ponad 20.000.000 zł., co stanowi trzykrotne podwyższenie inwestycji roku 2010 przy środkach własnych około 5.000.000 zł. na te inwestycje przy tak dużym zadłużeniu. Trzeba jednak zadać pytanie, czy ewentualne głosy na obecnie rządzące PSL nie będą w przyszłości kosztowały nas zbyt wiele. Rządzący chcą sobie zapewnić kolejne lata u władzy i dlatego przychodzi czas, w którym dzięki kredytom można spełnić kilka obietnic inwestycyjnych.

Nie zgadzam się ze starostą, że pieniądze z kredytu są niezbędne, by starać się o środki unijne. Jak na razie tych pieniędzy nie pozyskano zbyt wiele, o czym świadczyć mogą ogólnopolskie rankingi, w których powiat słupecki jest daleko za najlepszymi. Rozumiem, by aplikować o środki z zewnątrz trzeba dysponować własnym wkładem, jednakże myślę, że nie chodzi o to, by pochodził on z kredytu komercyjnego. Przed głosowaniem nad zaciągnięciem kredytu komercyjnego zaapelowałem do wszystkich radnych o rozsądek.

Radni PO na początku przyjmowali moje argumenty, ale po kilkuminutowej przerwie zmienili zdanie. SLD od początku kadencji zachowuje się jakby było w koalicji rządzącej zawsze głosuje na – tak. Podoba mi się jedynie krytyczne podejście o troskę powiatu radnych PiS, którzy wiedzą, że nasz biedny powiat potrzebuje innego spojrzenia na jego finanse. Monopolistyczny klub PSL nawet nie raczył uzasadnić głosowania na – tak. Wiadomo kto rządzi.

Radny Powiatu Słupeckiego
Jerzy Mikołajewski

•••

Starosta odpowiada

Już chyba wszyscy z zażenowaniem przyjmują kolejne wypociny p. Jerzego Mikołajewskiego mające tylko jeden cel – zaistnieć w mediach. Frustracja znaczącego coraz mniej, po kolejnych weryfikacjach wyborczych byłego Burmistrza jest porażająca, a Jego cudowne pomysły na sukces są śmieszne i nierealne. Toczenie walki z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i organami stosującymi się do tych reguł uznał za swoją dewizę. Ma prawo kwestionować wszystko i wszystkich, ale ma również obowiązek przyjąć do wiadomości, że Jego suwerenny wybór każdorazowego sprzeciwu przy udzielaniu absolutorium dla Zarządu i uchwalania kolejnych budżetów pozbawił Go wpływu na decyzyjność działań planistycznych i wykonawczych w powiecie. Kredyt, jako mechanizm finansowy stosowany jest powszechnie przez chcących zrobić więcej i szybciej. Ten sposób finansowania zadań stosował i pan Mikołajewski, będąc Burmistrzem, stosowali i moi poprzednicy, stosujemy więc i my. Przecież możliwości aplikowania o środki unijne po 2013 roku diametralnie się zmniejszą. Więc chyba warto teraz się zadłużyć (w granicach możliwości prawnych) i zrobić więcej, mając realną szansę na refundację. Dzięki kredytom, i za ich pośrednictwem środkom zewnętrznym wybudowane zostały sale sportowe w Strzałkowie i Zagórowie, zmodernizowano drogi w mieście Słupca oraz gminach Słupca, Strzałkowo, Powidz i Zagórów, dokonano termomodernizacji Szpitala i Liceum, powstał kompleks boisk sportowych i wiele innych wyczekiwanych i niezbędnych inwestycji i przedsięwzięć. W ramach tegorocznego kredytu między innymi rozbudowany zostanie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, zaadoptowane zostanie piętro w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, przygotowane zostaną dokumentacje na termomodernizację dziewiętnastu budynków oświatowych, pomocy społecznej i administracyjnych będących własnością powiatu, zapłacimy za zmodernizowaną drogę w Cieninie Kościelnym, wybudujemy chodniki w Piotrowicach, Szetlewku, Powidzu i Giewartowie, parkingi w Strzałkowie i Słupcy. A może chodzi po prostu o to, że kłuje w oczy wszystko co uda nam się zrobić i jest naszym sukcesem. Może boli, że nie jestem bohaterem afer i skandali. Dziękuję, ale z Pana Mikołajewskiego podpowiedzi nie zamierzam korzystać. Nie ma też co czerpać wzorce z kadencji burmistrzowania pana Radnego. Szkoda tylko szans, które wówczas zostały zaprzepaszczone. A może po prostu czas już skończyć z tym dzikim straszeniem, a to o bankructwie powiatu, o odłączeniu gminy Orchowo czy o braku opieki medycznej, bo to będzie pożyteczniejsze dla nas wszystkich.

Starosta Słupecki
Mariusz Roga

•••

Wysoce niemoralne – fe!

Panie Starosto publikacja Pana autorstwa nie ma nic wspólnego z faktami, o których napisałem w felietonie „ Bezsilność części radnych”. Brak taktu w Pana odpowiedzi na mój krytyczny (choć nie tylko mój) głos, w sprawie wzięcia kredytu i zadłużenia starostwa powiatowego za Pana rządów, pozwala mi sądzić, że jest Pan małostkowym człowiekiem. Bezspornym faktem jest, że zadłużenie powiatu kwotą ponad 10.000.000 zł. za Pana kadencji, obciąża Pana konto i PSL, które udzieliło Panu rekomendacji na stanowisko starosty.

Pana wodzowski charakter doprowadził do odejścia super menadżera jakim była Pani Dyrektor Szpitala. Była za dobra, szybko uzyskała bardzo dobry wynik finansowy, więc starczyło pieniędzy na długo oczekiwane podwyżki płac dla personelu, zakup urządzeń medycznych i szeroko zakrojone remonty, przy pomocy środków otrzymanych z Unii Europejskiej na wniosek złożony przez starostwo. Kolejnym przykładem Pana działalności było przekazanie w użyczenie 8,5 ha. ziemi w Piotrowicach organizacji pozarządowej. Unia Słupczan nic nie zrobiła dla społeczności w tym miejscu, przez ostatnie 4 lata.

Mimo moich interpelacji, pism do Pana i tak przedłużono jej umowę do lipca 2010 r. Uporczywie Pan bronił tej organizacji, bo przecież Prezes US, będąc członkiem Zarządu Powiatu również podpisywał te umowy. Poza tym pamiętamy jak przystąpił do klubu radnych PSL, by zapewnić większość w radzie, choć startował w wyborach z listy PiS Chociażby te przykłady pozwalają mi sądzić, że jest Pan przyzwyczajony do wydawania poleceń i rozkazów. Nawyk ten ma Pan jeszcze z poprzedniej pracy. Trudno jest mi zrozumieć fakt, że człowiek przygotowujący się do odejścia na zasłużoną emeryturę w służbach mundurowych, łapie się za zarządzanie samorządem powiatowym i jest skierowany do tej pracy przez autorytet słupecki Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Moja praca społeczna na rzecz ludzi potrzebujących rozpoczęła się w 1970 roku. Zawsze uważałem, że władza jest dla rozwiązywania problemów ludzi, a nie do zaspakajania ambicji. W czasach demokracji, tym bardziej powinien Pan zachowywać umiar w krytyce i być wyrozumiałym wobec oponentów. Co do moich afer i skandali, to nie przypominam sobie, by coś podobnego miało miejsce..

Skandalem jest milczenie lub cicha zgoda Pana, na dziwne zachowania pracowników, z którymi Pan bezpośrednio pracuje. Jeden w randze kierownika wydziału ma do dyspozycji przez długie lata dwa pokoje w starostwie, bo nie stać go na wynajem w naszym mieście mieszkania lub pokoju. Na dodatek dorabia sobie, korzystając z samochodów pewnej firmy ochroniarskiej w Słupcy.

Drugi zaś, to Pana zastępca, który wydał zgodę na wycięcie około 70. drzew przy swojej posesji. Chcę zaznaczyć, że drzewa nie były chore, ekspert może to sprawdzić po kikutach, które zostały po ściętych drzewach. I jeszcze do tego pośrednio był zainteresowanym w transakcji kupna Ľ gospodarstwa rolnego za 30.000 zł. po zmarłym sąsiedzie, bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Gdzie tu współczucie, pewnie takie zachowanie, świadczyć może o pomocy sąsiedzkiej. Cała wieś się śmieje, jakie śmieszne pieniądze otrzymała wdowa z 3. dzieci.

Oto tylko kilka przykładów ,,dobrego rządzenia” PSL-u. Pan Starosta nie ma szacunku dla innego zdania, bo ma Pan za sobą PSL, rządzące już od 12 lat powiatem słupeckim. Ja natomiast jestem w mniejszości i według Pana, można jeździć na mnie jak na kobyle. Wypełniając mandat radnego ze Słupcy, nie będę klakierem do przyklaskiwania wszystkich proponowanych przez Pana decyzji. Będąc burmistrzem Słupcy w latach 1998 – 2002 roku, za moją pracę na rzecz Miasta, byłem dwa razy wśród wyróżnionych w konkursie „Najlepszy burmistrz – wójt roku w 1999 i 2000 roku na całe województwo wielkopolskie.

Słupca była w 2001 roku wysoko w rankingu gmin najbardziej inwestujących środki pieniężne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pana upór, małostkowość, brak dialogu z opozycją i pogarda dla ludzi, będzie oceną poczynań w zbliżających się wyborach samorządowych. Ja natomiast, posiadam wykształcenie wyższe – magister socjologii, dwa „fakultety” na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z ukończonym dyplomem Prawa Samorządu Terytorialnego i Europejskim Prawem Samorządu Terytorialnego, co daje mi pełne prawa do wypowiadania swoich poglądów i krytykowania poczynań władz powiatu. Obrażanie mojej skromnej osoby, to wynik bezradności – na argumenty.

Wiele pomysłów daję Panu pod rozwagę na przyszłość – jako młodszemu koledze. Moje wypociny niech zostaną ocenione przez innych ludzi trzeźwo patrzących na Pana zarządzanie powiatem słupeckim. Współczuję Pana następcom. Zadłużenie Powiatu, to 17.000.000. zł., spłata potrwa do 2025 roku.

Jerzy Mikołajewski
Radny Powiatu Słupeckiego

  1. Panie Roga, mógłby Pan wypowiadać się tylko i wyłącznie za siebie i ewentualnie tych, którzy Pana do tego osobiście upoważniają. „Już chyba wszyscy z zażenowaniem przyjmują kolejne wypociny p. Jerzego Mikołajewskiego(…)” – we mnie teksty Pana Mikołajewskiego nie budzą zażenowania. Nie należę do pańskich urojonych „wszystkich”. Rozbudowywanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego to wyjątkowa rozrzutność. Dla doprawdy garstki uczniów rozbudowywać Ośrodek? No ale skoro tamtejszym nauczycielom i opiekunom zapewnia się drugą pensję z wynagrodzenia za nadgodziny, to trzeba dbać żeby niedługo każdego z nich umieścić w oddzielnym pomieszczeniu. Toż w tym Ośrodku dochodziło do sytuacji, że na jednego ucznia przypadał średnio jeden pracownik ( pracownicy ogółem ), zaś na około 70-ciu uczniów przypadało ponad 40 nauczycieli. Zamierza Pan dopilnować, żeby przy projektach rozbudowania Ośrodka wykorzystać projekt „zamówiony” przez dyr. Sikorskiego, który to projekt nie odpowiadał jego następczyni i postarano się o nowy. Wie Pan ile kosztował ten pierwszy niewykorzystany projekt? Z jakiegokolwiek źródła pochodzą fundusze na remonty należy o nie dbać, a nie ewidentnie je marnotrawić. I te słupeckie zmodernizowane drogi… Nowe chodniki, a w niektórych miejscach nogi można połamać 🙁

  2. pan mikolajewski troche przegina z tymi swoimi tekstami pochwalnymi co to nie on a tak na prawde burmistrz z niego byl marny bardzo marny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *