Słupecka TV

Razem dla Kultury

Pomnik ppłk. Łukasza Jaskólskiego Stowarzyszenie „Razem dla Kultury” 25.11.2011 zorganizowało uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odnowionego