Chcą kanalizacji w Paruszewie

23 marca, 2021

Mieszkańcy Paruszewa od wielu lat borykają się z problemem braku kanalizacji w ich miejscowości. Jak twierdzą była im ona obiecana już w 2015 r., jednak do tego momentu nic nie dzieje się w tej sprawie. Liczyli, że pieniądze pozyskane ze środków wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji. Jak się dowiedzieli gmina ma inne plany i za te pieniądze chce wybudować salę wiejską.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł. Łącznie w skali całego kraju to aż 250 mln zł. Jak czytamy na stronie rządowej, dotację można przeznaczyć na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty. Dodatkowo, ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Gmina Strzałkowo złożyła dwa wnioski – na budowę sali wiejskiej w Paruszewie (820 tys. zł) i Skarboszewie (840 tys. zł).  Mieszkańcy Paruszewa nie są jednak zadowoleni z takiej decyzji władz gminy.

Szczegóły w najnowszym wydaniu Gazety Słupeckiej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *