Co słychać na budowie krytej pływalni w Słupcy?

15 marca, 2019

Na budowie krytej pływalni w Słupcy praca wre. Zakończono już montaż konstrukcji stalowej i montaż blachy dachowej na budynku głównym oraz wykonano większość żelbetowych płyt posadzkowych (90%).
W ostatnim czasie rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych, układanie warstw izolacji zewnętrznej (dach: ocieplenie i membrana dachowa PVC) oraz montaż elewacyjnych płyt warstwowych. ,,W ciągu najbliższych 2-3 tygodni planowane jest zakończenie prac murarskich i montażu elewacyjnych płyt warstwowych na budynku głównym, a także zakończenie montażu górnych warstw pokrycia dachu: paroizolacja, ocieplenie, membrana dachowa PVC i wykonanie żelbetowych płyt posadzkowych w pomieszczeniu technicznym (piwnica) i na parterze (ostatnie pole). Ponadto ma się odbyć montaż instalacji technologii wody – niecki basenowe” – powiedział nam zastępca burmistrza, Jacek Szczap.
Został także wykonany projekt wykonawczy związany z usunięciem kolizji energetycznej przy budowie pływalni.

Kryta pływalnia to nadal jeszcze plac budowy, ale już myśleć trzeba o zapewnieniu na niej bezpieczeństwa po oddaniu obiektu do użytku. ,,Nasza pływalnia jeszcze nie powstała, jednak my chcemy być solidnie przygotowani i w opracowaniu jest program wodno – ratowniczy. Sporządzenie audytu bezpieczeństwa pływalni poprzez przeprowadzenie kompleksowej analizy bezpieczeństwa jest konieczne i wynika z zapisu art. 4 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych będzie zawierało następujące elementy:
charakterystyka obiektu (oznakowanie stref dla umiejących/nieumiejących pływać, znaki informacyjne, nakazu i zakazu); obowiązki i ilość ratowników wodnych wg ob. ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; procedury obejmowania/przekazywania/zakończenia dyżuru przez ratowników; system organizacji Zmiany Stref Dozoru; szkic poglądowy stref dozoru; procedura prowadzenia dokumentacji służby ratowniczej oraz jej archiwizacja; schemat rejestracji rotacyjnego przejęcia dozoru przez ratowników na danej strefie; procedura przeprowadzenia akcji ratowniczej na stanowiskach pracy; procedura prowadzenia dokumentacji powypadkowej; procedura przeprowadzenia instruktażu dla grup zorganizowanych; procedura czasowego wyłączenia określonych obszarów; procedura pomocy osobom niepełnosprawnym; ogólna procedura alarmowa przy wypadkach, ogólna procedura ewakuacji z niecek, hali basenowej i sauny; procedury postępowania przy różnego rodzaju zdarzeniach: biologiczne lub chemiczne skażenie wody, usunięcie użytkownika stwarzającego zagrożenie z niecki i hali pływalni, zanik oświetlenia/ prądu na hali basenowej, nieprawidłowa praca urządzeń, atrakcji wodnych, czasowe wyłączenie urządzeń lub stref z eksploatacji; procedura łączności wewnętrznej i zewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wypadkowych; procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; wyposażenie apteczki; procedury dla miejsc szczególnie niebezpiecznych i sposób ich dodatkowego zabezpieczenia, szczegółowy zakres obowiązków ratownika”
– wyjaśnia Jacek Szczap, zastępca burmistrza.
11 marca Urząd Miasta podpisał już umowę z poznańskim WOPR na przeprowadzenie owego audytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *