Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia 2022?

25 maja, 2022

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest nowoczesną alternatywą dla szamba. Wybór między przydomową oczyszczalnią, a szambem nie zawsze należy wyłącznie do inwestora. Przede wszystkim należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. W dokumentach tych znajdują się zapisy, dotyczące dopuszczonych rozwiązań w przypadku braku kanalizacji sanitarnej. W niektórych gminach nie można zamontować przydomowej oczyszczalni. Przyczyną może być planowana budowa kanalizacji sanitarnej w najbliższym czasie. Jeżeli mamy pewność, że na danym terenie istnieje możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, można przystąpić do załatwiania formalności. Poniżej wyjaśniamy czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia w 2022 roku.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków – formalności krok po kroku

Mimo nowelizacji ustawy we wrześniu 2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane, w zakresie formalności związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków nic się nie zmieniło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany montaż oczyszczalni ścieków inwestor jest zobowiązany zgłosić. Aby zgłosić budowę oczyszczalni należy złożyć komplet dokumentów w Starostwie Powiatowym. Niezbędnymi dokumentami do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni jest druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej starostwa lub uzyskać bezpośrednio w urzędzie. Ponadto z wydziału geodezji starostwa powiatowego należy pobrać mapkę opiniodawczą działki, zamiennie może być wykorzystana mapka projektowa. Na mapce należy nanieć usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza oraz systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Do kompletu dokumentów należy dołączyć opis techniczny wybranej oczyszczalni ścieków. Po złożeniu dokumentów w starostwie powiatowym, urząd ma 21 aby zgłosić sprzeciw. Jeżeli nie uzyskamy żadnej odpowiedzi równoważne jest to ze zgodą na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie jest ważne 2 lata.

Powyższa procedura zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczy domów już wybudowanych. W przypadku planowania budowy domu, o przydomowej oczyszczalni ścieków warto pamiętać na etapie adaptacji projektu. Uwzględnienie oczyszczalni w projekcie i uzyskanie pozwolenia na budowę domu z oczyszczalnią pozwoli zaoszczędzić czas na późniejsze załatwianie formalności. Na etapie projektowania domu i przed dokonaniem zgłoszenia budowy oczyszczalni należy zdecydować się na wybór urządzenia, którego dokumentacja zostanie przedstawiona w urzędzie. Liderem w branży przydomowych oczyszczalni ścieków jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Oczyszczalnia NV dostępna jest na rynku europejskim już prawie 30 lat. Na terenie Polski firma Traienis-Pol działa już od ponad 15 lat. Przez ten okres zostało zamontowanych na terenie kraju ponad 45 tys. sprawnie działających oczyszczalni NV. Firma świadczy usługi w zakresie doradztwa, montażu i serwisu na terenie całej Polski poprzez sieć lokalnych partnerów. Doświadczeni specjaliści Traidenis-Pol chętnie udzielą informacji oraz pomogą w doborze urządzenia i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *