Dekanat słupecki ma nowego Dziekana

12 stycznia, 2010
ks. kan. Hieronim Szczepaniak
ks. kan. Hieronim Szczepaniak

Dekretem z dnia 1 stycznia 2010 roku Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Henryk Józef Muszyński, na okres 5 lat, mianował proboszcza parafii p.w. bł. Bpa Michała Kozala w Słupcy ks. kan. Hieronima Szczepaniaka Dziekanem dekanatu słupeckiego.

Jak czytamy w dekrecie, podstawowym zadaniem dziekana jest inicjowanie, popieranie i koordynowanie w ramach dekanatu wspólnej działalności pasterskiej. Szczegółowe zadania dziekana określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 553-555) oraz statuty Trzeciego Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej (statuty 51-57).

I tak zgodnie z przepisami do głównych zdań nowego dziekana, m.in. należeć będzie jednoczenie kapłanów z dekanatu, w tym organizowanie konferencji i kongregacji. Nowy Ksiądz Dziekan pierwsze spotkanie z kapłanami z dekanatu planuje zorganizować jeszcze w styczniu. Dziekan będzie także wizytował parafie dekanatu, czuwał nad tym, aby dekanalni duszpasterze prowadzili życie odpowiadające godności stanu kapłańskiego, sumiennie wypełniali swoje obowiązki, by kapłani chorzy bądź przeżywający jakieś trudności otoczeni byli duchową i materialną opieką, by święte czynności sprawowane były zgodnie z liturgicznymi przepisami, by parafialne księgi były należycie i starannie prowadzone, a dobra kościele prawidłowo administrowane.

Do obowiązków dziekana należy ponadto wprowadzanie w urząd proboszcza dekanatu, o ile nie uczyni tego osobiście Arcybiskup; żegnanie proboszcza dekanatu odchodzącego na emeryturę i informowanie Arcybiskupa o chorobie, jubileuszach kapłanów dekanatu; towarzyszenie biskupowi w czasie wizytacji kanonicznych; przekazywanie dekanalnemu duchowieństwu poleceń i pism urzędowych władzy diecezjalnej; prowadzenie kancelarii i archiwum dziekańskiego.

Niezależnie od funkcji ściśle pastoralnej i administracyjnej dziekan jest pierwszą instancją odwoławczą dla spraw spornych w dekanacie; ponadto w nagłym wypadku przysługuje mu przywilej udzielania dyspensy od obowiązku udzielania jednej zapowiedzi przedślubnej. Dziekana minuje Arcybiskup z grona trzech proboszczów przedstawionych przez kapłanów z dekanatu.

Wyborom przewodniczy najstarszy wiekiem proboszcz. Dziekan jest obowiązany złożyć, przepisaną prawem przysięgę. Ten uroczysty akt nastąpi zapewne podczas Mszy Świętej, która odbędzie się 17 stycznia w kościele bł. Bpa M. Kozala (niedziela godz. 12.00). Eucharystię sprawował będzie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Henryk Józef Muszyński. – Dekret Arcybiskupa przyjąłem z wielką radością, tak jak każdy dekret.

Ten jest absolutnie szczególny i nadszedł w wyjątkowym, pierwszym dniu tego roku. Dekret jest zobowiązujący, gdyż każdy kapłan ślubuje posłuszeństwo biskupowi. Dekret ten przyjmuję także z pewną dozą obaw i niepewności, gdyż bycie dziekanem to szereg obowiązków. Bóg da obym wszystkim zadaniom podołał. Cieszy mnie fakt, iż Ksiądz Prymas powierzył obowiązki dziekana, mogę chyba powiedzieć, jeszcze młodemu kapłanowi.

Liczę na współpracę kapłanów z dekanatu, liczę na ich pomoc i zrozumienie. Mam nadzieję, że były ksiądz dziekan także będzie swoją radą służył. Zależy mi, aby kapłani w dekanacie tworzyli jedną rodzinę. Drzwi mojej parafii zawsze były otwarte dla wszystkich, teraz otwieram je jeszcze szerzej. – zapewnił nowy dziekan dekanatu słupeckiego ks. kan. Hieronim Szczepaniak.

Przypomnijmy, iż ks. Hieronim Szczepaniak pełni funkcję proboszcza najmłodszej słupeckiej parafii od 1996 roku. Ks. Szczepaniak jest także kanonikiem honorowym kapituły św. Jerzego. Funkcję wicedziekana w dalszym ciągu sprawować będzie ks. Karol Brud z parafii św. Mikołaja w Młodojewie, natomiast w funkcji dekanalnego referenta powołaniowego ks. H. Szczepaniaka zastąpił ks. Rafał Wnukz parafii św. Leonarda w Słupcy, pełniący także funkcję dekanalnego referenta ds. rodzin.

Warto nadmienić, że ksiądz Dziekan H. Szczepaniak w 2004 roku został wybrany w Plebiscycie Gazety Słupeckiej Słupczaninem Roku. Gratulujemy Księdzu Dziekanowi nominacji, życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkich łask koniecznych do sprawowania tak zaszczytnej, a zarazem odpowiedzialnej funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *