Droga dla Polski Przedsiębiorczej

20 października, 2009

Eugeniusz-GrzeszczakRzecz dotyczy projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wpisujących się doskonale w misje Ministerstwa Gospodarki, którą jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Mówił o tym wiceminister Rafał Baniak podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie „Drogi do Polski Przedsiębiorczej”. Spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.

Wiceminister Baniak przypomniał, że „Droga do Polski Przedsiębiorczej” będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Mam nadzieję, że dzięki projektowi AIP zwiększy się liczba innowacyjnych firm, które będą w stanie skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym i wdrażać nowoczesne rozwiązania do gospodarki – dodał.

Prezes AIP Dariusz Żuk przedstawił główne założenia projektu „Droga do Polski Przedsiębiorczej”. – Jego zasadniczym celem jest stworzenie w Polsce najlepszego na skalę europejską zintegrowanego systemu kreowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Będą to dwie współdziałające ze sobą instytucje: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i AIP Business Link – wyjaśnił.

Tymczasem kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia dwóch programów wieloletnich, które promują innowacyjne technologie oraz ich transfer do gospodarki. Realizować je będzie MG we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu (ITeE-PIB). Szacowany efekt finansowy programów to łącznie 112 mln zł, przy wkładzie z budżetu państwa 35 mln zł.

Program wieloletni „Innowacyjne rozwiązania systemowe na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki – zadania służb państwowych w latach 2010-2013” zakłada wdrożenie około 150 rozwiązań w zakresie rozwoju innowacyjności, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Dotyczą one m.in. metod wspomagających transfer zaawansowanych technologii do gospodarki, procedur i systemów nadzoru bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, a także systemów edukacji zawodowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji. Korzyści finansowe z transferu tych rozwiązań do gospodarki to nawet 100 mln zł.

Z kolei program „Promocja i komercjalizacja zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych Programu wieloletniego PW-004, w latach 2010-2011” przewiduje sprzedanie lub licencjonowanie minimum 10 urządzeń i 10 nowoczesnych technologii, dotyczących m.in. wysokiej techniki, nanotechnologii w inżynierii powierzchni, recyklingu i utylizacji, przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof. Przychody ze sprzedaży rozwiązań innowacyjnych Ministerstwo Gospodarki szacuje na około 12 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *