Dropiński żąda przeprosin od starosty!

11 stycznia, 2011
Radny Przemysław Dropiński czuje się obrażony wypowiedziami starosty Mariusza Rogi. ”Tak się nie godzi” - mówił podczas sesji.
Radny Przemysław Dropiński czuje się obrażony wypowiedziami starosty Mariusza Rogi. ”Tak się nie godzi” - mówił podczas sesji.

IV sesja Powiatu Słupeckiego: Stan ostrzegawczy przekroczony!
I znów, niczym bumerang powróciły na sesję Rady Powiatu Słupeckiego (29.12.) interpelacje dotyczące zimowego utrzymania dróg. W imieniu wyborców swe niezadowolenie ze stanu nawierzchni wyrazili radni: Jacek Szczepankiewicz, Czesław Dykszak, Jan Kubiak. Starosta Mariusz Roga odpierał krytyczne oceny, tłumacząc niedogodności mocą żywiołu.

„Zima doskwiera wszystkim. Sparaliżowała nie tylko powiat słupecki ale też Moskwę, Nowy York i parę innych krajów. Jak widać oni też mają trudności z jej okiełznaniem. Proszę mi wierzyć robimy wszystko, co w naszej mocy” – mówił Mariusz Roga.

Nie przekonało to jednak do końca wszystkich radnych. Radny Jan Kubiak postulował także o wycinkę starych drzew w pasie drogowym na odcinku Trąbczyn – Podbiel. Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska zabiegała o oczyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy Słupca.

Radny Przemysław Dropiński martwił się, by nie powtórzyła się tragiczna dla ekosystemu sytuacja z ubiegłej zimy na Jeziorze Słupeckim. Pytał o zasady funkcjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Słupcy w drugim półroczu 2011 r.

TAK SIĘ NIE GODZI!
Radny Przemysław Dropiński poczuł się urażony wypowiedzią starosty słupeckiego Mariusza Rogi, na łamach prasy lokalnej o pazerności radnego ze swojego miejsca zatrudnienia. Jego zdaniem niedopuszczalne jest mówienie przez osobę zajmującą publiczne stanowisko tez nie popartych argumentami.

„Pracuję uczciwie. Panie przewodniczący żądam publicznych przeprosin od starosty!”- powiedział kategorycznie radny Dropiński.

Starosta słupecki w tej sprawie głosu nie zabrał. Radny Dropiński zapytany przez nas czy rozpatruje możliwość wystąpienia na drogę sądową odpowiedział, że nie myśli o tym. Jednak kolejna polemika starosty z radnymi, którzy otrzymali mandaty, kandydując z list PO pokazuje, że do końca kadencji będzie na sesjach “niespokojnie”.

NA RZECE – ŚREŹ
Według relacji zdanej przez kierownika Inspektoratu WOMiUW Krzysztofa Więcka, 20 grudnia nastąpiło przekroczenie stanu alarmowego wód w gminach Zagórów i Lądek. Sytuacja w Dolinie Warty jest pod stałym nadzorem powołanego na drugi dzień specjalnego zespołu.

Na rzece tzw. śreź stanowi około 70% z tendencją powiększania się w przypadku utrzymujących się mrozów. Woda płynie, podchodzi pod stopę wału. Gorsza sytuacja jest na dopływach Warty. Na Czarnej Strudze w Kopojnie zaobserwowano niewielkie przesiąknięcie wału. Stan pomału stabilizuje się. Po majowej i czerwcowej powodzi zinwentaryzowano szkody. Złożono wnioski o ich likwidację i o zgrozo są one dopiero na etapie oceny formalnej!

CZYSZCZENIE BUDŻETU
Gremium jednogłośnie dokonało korekty budżetu na rok 2010. Przyjęło plan pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej. Określiło rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na obszarze naszego powiatu. W całym powiecie funkcjonuje ich 23, w samej Słupcy 8. Podjęło uchwałę o przystąpieniu do realizacji unijnego projektu „Technik kucharz” w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy w okresie od 1 czerwca 2010 – 31. maja 2012 dla 24 osobowej grupy uczniów kl. I. Ma on na celu zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie posługiwania się i komunikowania językami obcymi, zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu fachowej i kompleksowej obsługi konsumenta gastronomicznego, z zakresu planowania, organizowania, wykonywania oraz rozliczania działalności dotyczących usług gastronomicznych.

Stworzenia dobrych perspektyw zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem środków unijnych dla terenów wiejskich , zwiększenie umiejętności z zakresu korzystania z technologii informacyjnej.

„W ramach tego programu nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki do dobrych punktów gastronomicznych w Kołobrzegu, Warszawie, poznańskich hoteli. Uczestniczą w kurso – konferencjach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni.” – dodała dyrektor placówki Irena Grzeszczak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *