Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie podsumowała ubiegłoroczną działalność

17 lutego, 2019

Obszar, na którym prowadzona jest konserwacja urządzeń melioracyjnych obejmuje ponad 7 tysięcy hektarów. Łączna długość ścieków szczegółowych (czyli rowów) na terenie gminy wynosi ponad 146 kilometrów…
Podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli omówiono ubiegłoroczne finanse, zatwierdzono tegoroczny budżet wraz z planem pracy oraz ustalono składkę członkowską…
Dyskutowano, m.in. o szkodach wyrządzanych przez bobry. Podniesiono także problem zaorywania rowów przez rolników. Mówiono również o trudnościach, z jakimi borykają się przedstawiciele spółki, gdy chcą wjechać ciężkim sprzętem na teren rolnika w celu usunięcia awarii. Sporo uwagi poświęcono ściągalności składek członkowskich. Te, oscylują na poziomie 75%… Na koniec wzięto pod lupę ulicę Powidzką w Strzałkowie. A chodzi o możliwość odwodnienia obszarów rolnych będących w rejonie ulicy Powidzkiej.
O szczegółach – w najbliższym numerze Gazety Słupeckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *