Idziemy na wybory

Tylko w Gazecie Słupeckiej! Listy kandydatów z okręgu konińskiego do Sejmu i Senatu z zaznaczonymi kandydatami z rejonu ukazywania się naszego tygodnika
4 października, 2011
Tylko w Gazecie Słupeckiej! Listy kandydatów z okręgu konińskiego do Sejmu i Senatu z zaznaczonymi kandydatami z rejonu ukazywania się naszego tygodnika
Tylko w Gazecie Słupeckiej! Listy kandydatów z okręgu konińskiego do Sejmu i Senatu z zaznaczonymi kandydatami z rejonu ukazywania się naszego tygodnika

Wybory parlamentarne 2011
W dniu wyborów głosowanie rozpoczyna się o godz. 7:00 i trwa do godz. 21:00. Jedynie w obwodach do głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej głosowanie może rozpocząć się później niż o godz. 7:00.

O godzinie zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania.

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?
Powinniśmy pamiętać o dowodzie osobistym. Wyborca musi bowiem obwodowej komisji wyborczej okazać dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Gdy głosujemy poza miejscem swojego zameldowania, mamy obowiązek okazać zaświadczenie o prawie do głosowania. Obywatele polscy stale zamieszkujący za granicą powinni zabrać ze sobą ważny polski paszport.

Jak głosować?
Po otrzymaniu karty do głosowania udajemy się do miejsca w lokalu wyborczym, zapewniającego tajność głosowania. Pamiętajmy, iż głosujemy tylko na jedną listę kandydatów poprzez umieszczenie na karcie do głosowania znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do sposobu oddania głosu, niezbędne informacje w tym zakresie znajdziemy na karcie do głosowania.

Kiedy oddany głos jest nieważny?
Ma to miejsce w następujących sytuacjach: gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów; gdy nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list; gdy na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona. Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.

Tylko w „Gazecie Słupeckiej” listy kandydatów z okręgu konińskiego do Sejmu i Senatu z zaznaczonymi kandydatami z rejonu ukazywania się naszego tygodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *