Informacje z III Sesji Rady Gminy

22 stycznia, 2011
Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy

Gmina Słupca

UCHWAŁY III SESJI RADY GMINY SŁUPCA
Radni przyjęli uchwałę w sprawie: “Sporządzenia uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2011-2016”. 16 grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię w sprawie w/wym. Prognozy Finansowej. Przyjęto uchwałę budżetową na 2011 rok. Uchwalono zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości (od 1 m2 pow. użytkowej 4,27zł; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Kąty (działka o nr ewid. 138/1 o pow. 825m2). Przyjęto wniosek o przekazanie na własność gminy nieruchomości (drogi gruntowe) w m. Młodojewo, Kochowo i Kowalewo Sołectwo. Ustalono wzory nowych formularzy dla celów podatkowych. Zatwierdzono plan pracy Gminy Słupca na 2011r.; plan pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Wprowadzono zmiany do budżetu gminy na 2010r.

DOCHODY I WYDATKI GMINY W 2011R
Ustalono kwotę dochodów Gminy Słupca na 2011r., która wyniesie 20.7645.326zł, natomiast wydatki to kwota 24.264.326zł. Deficyt budżetowy w kwocie 3,5 mln zł. zostanie sfinansowany środkami z kredytów i pożyczek; niemniej jednak, jak zapewniają władze gminy, w trakcie roku realizowane będą starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane zadania majątkowe, by deficyt zmniejszyć do zera.

PONAD 5,5 MLN ZŁ NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2011R
Opracowanie dokumentacji „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami” w m. Wierzbocice – 100 tys. zł; Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Piotrowice i Cienin Zaborny – nowe działki budowlane – 126.257,00zł; Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Róża – 1.168.220,00zł /środki unijne/ – 1.004.114,00zł /środki własne gminy/; Rozbudowa i remont budynku OSP Piotrowice oraz zagospodarowanie terenu – 250.277,00zł /środki własne gminy/; Opracowanie dokumentacji na drogi gminne w m. Młodojewo-Marcewek /Szkudłówka/, Rozalin, Wilczna – 1,2 mln zł /środki FOGR/; Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koszutach – 180 tys. zł; Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Kowalewie Opactwie – 1,5 mln zł. /środki własne gminy/ Możliwe jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 70% wartości kosztorysowej budowy pełnowymiarowych sal gimnastycznych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu; Oświetlenie uliczne w m. Młodojewo, Młodojewo Parcele, Marcewo – 20 tys. zł; Wykup gruntów pod przepompownie oraz pod drogi /przy rozgraniczeniach/ – 10 tys. zł.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W ROZALINIE
Wójt Grażyna Kazuś przekazała informację, którą otrzymała od Starosty Słupeckiego, w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 3061P – Rozalin. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu podała, iż skrzyżowanie to zostanie rozbudowane poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

Ponadto zaprojektowano z obu kierunków, na dojeździe do skrzyżowania, wysepki oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2011r., jednak dokładny termin jest uzależniony od przyznania środków finansowych przez Centralę GDDKiA w Warszawie.

  1. A tak z innej beczki. Może warto nagłośnić temat placu zabaw organizowanego konkursu intermarche? Słupca jak na razie wygrywa ale goni nas inne miasto. Warto wysłać tego jednego smsa dla naszych dzieciaków. Wiecej jest na stronie placezabaw.muszkieterowie.pl

  2. Nie dajmy się i wysyłajmy sms-y, nie zostało dużo czasu, a Głogów zbliża się bardzo szybko. Wygrajmy ten plac zabaw… nawet jak ktoś nie jest ze Słupcy, ale z terenu powiatu to też głosujcie. Musimy być pierwsi… Walczymy z kilkukrotnie większym miastem więc tym większy będzie sukces jeśli wygramy. Łapcie za telefony.

  3. To wyglada na jakis szfindel. Rano była różnica 700 głosów między Słupcą a Głogowem, a teraz jest już tylko 200 – nie mamy szans – wyglada na ustawkę

  4. Albo w Głogowie tak nagłośnili konkurs,że ludzie wysyłają smsy i nas gonią… w końcu ich jest o wiele więcej..

  5. nie można się poddawać… walczymy do końca… namawiajcie rodziny i przyjaciół do wysyłania sms-ów, nawet jak nie są ze Słupcy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *