Jacek Bartkowiak nadal starostą

16 marca, 2021

Wczoraj (15.03) podczas nadzwyczajnej sesji rady powiatu radni głosowali nad wnioskiem o odwołanie zarządu powiatu słupeckiego.

Po długiej dyskusji dotyczącej głównie rozbudowy nowej części szpitala i funkcjonowania szpitala jednoimiennego, w  tajnym głosowaniu za odwołaniem starosty opowiedziało się ośmioro radnych, ale tyle samo było przeciw.

Tym samym wniosek nie uzyskał wymaganej ustawowej większości 3/5 składu rady i został odrzucony.

Na początku sesji radny Mariusz Król zaproponował zmianę terminu posiedzenia ze względu na nieobecność radnego Stefana Zielińskiego, jednak jego wniosek nie otrzymał większości głosów.

Za nowym terminem sesji głosowali: Anna Kusiołek, Mariusz Król, Stefan Stencel, Bogdan Jastrząb, Anna Czerniak, Przemysław Dropiński, Andrzej Kasprzyk, Jerzy Orchowski.

Przeciw byli z kolei Czesław Dykszak, Henryk Tylman, Natalia Bobrowska-Bartkowiak, Przemysław Niezbecki, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Bogdan Kukulski, Andrzej Bernat i Piotr Gałan.

Po sesji radny Król, mimo że wniosek o odwołanie przepadł stwierdził, iż głosowanie pokazało, że starosta nie ma większości w radzie. Z kolei Piotr Gałan, przewodniczący rady oświadczył, że dobrze iż sesja nadzwyczajna się odbyła ponieważ była doskonałą okazją aby radni mogli ze szczegółami zapoznać się z aktualną sytuacją co do funkcjonowania szpitala z uwzględnieniem części dobudowanej.

Natomiast Starosta apelował jeszcze na sesji, tuż po zakończeniu głosowania o skupienie się na współpracy radnych i zarządu w interesie rozwiązywania problemów, które leżą w kompetencji powiatu.

fot. powiat-slupca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *