Jak się mieszka w naszym mieście?- sprawdź wyniki ankiety

18 lutego, 2021

Na naszej stronie gazetaslupecka.pl zapraszaliśmy naszych użytkowników do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej badania poziomu zadowolenia z warunków życia w naszym mieście. Mamy już wyniki badania!

Dokładnie połowa z osób biorących udział w badaniu jest raczej zadowolona z tego, że mieszka na terenie naszego miasta. Jednocześnie większość z nich podkreśla, że jest to miasto pozbawione jakiegokolwiek charakteru.

W badaniu wzięło udział aż 95 osób, praktycznie połowa to kobiety i połowa mężczyźni.

Zdecydowana większość uczestnicząca w ankiecie, blisko 50 proc. była w wieku 30-49 lat, następnie około 30 proc.to osoby w wieku 19-29 lat, pozostałe grupy wiekowe stanowiły około 20 procent.

Wśród badanych, którzy odpowiedzieli na pytanie Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka na terenie swojej gminy?, dokładnie połowa stwierdziła, że raczej tak. 12,8% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Z kolei aż 11,7%, że “trudno powiedzieć”.

Na pytanie, czy interesujecie się Państwo, co dzieje się na terenie Waszej gminy, odpowiedzi: raczej tak udzieliło ponad 45 procent, natomiast zdecydowanie nie interesuje się tym zagadnieniem jedynie 3,2 proc.

Ponad 40 proc.badanych podkreśla, że nasze miasto pozbawione jest jakiegokolwiek charakteru a blisko 30 proc.że żyjemy w spokojnej, bezpiecznej gminie.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *