Kazimierz Kazimierczak nadal prezesem OSP

11 lutego, 2016

Zebrani podczas walnego sprawozdawczo – wyborczego spotkania słupeckich strażaków ochotników spodziewali się, że druhowie wybiorą nowego prezesa jednostki. Zaapelował o to również dotychczasowy prezes Kazimierz Kazimierczak.

– Jest wśród nas wielu młodych, energicznych i wykształconych. To właśnie oni powinni przejąć stery w OSP Słupca – mówił Kazimierczak. Okazało się, że ogromna większość członków jednostki chciała, żeby Kazimierczak pozostał na swoim stanowisku. W związku z tym, zmiany, która miała być, nie było…

Czynni, dobrze wyszkoleni strażacy. To główne motto przemówienia prezesa OSP w Słupcy, wygłoszone podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Spotkanie 30 stycznia otworzył tradycyjnie koncert słupeckiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Jana Jasińskiego oraz występ zespołu tanecznego.

Zebranie rozpoczęło się wręczeniem statuetek i medali. Statuetki otrzymali: Zbigniew Spławski – prezes Spółdzielni Inwalidów, mecenas Roman Ślotała, druhowie – Krzysztof Urbaniak, Jan Głowacki, Jan Rzeszewski oraz druhna Joanna Gajdzińska, a także redakcje Kuriera Słupeckiego, Głosu Słupcy i Gazety Słupeckiej.

Medalami „Zawsze gotowi” z wizerunkiem założyciela słupeckiej jednostki Bronisława Gutowskiego zostali odznaczeni: Andrzej Bekier, Rafał Chmiel, Edmund Drop, Jan Głowacki, Sławomir Jabłoński, Paweł Jagodziński, Sławomir Jasiak, Piotr Kamiński, Wojciech Konstanciak, Łukasz Leszczyński, Krzysztof Łęt, Ryszard Matuszewski, Grzegorz Michalski, Czesław Piekarski, Tadeusz Pilarczyk, Marcin Rogowicz, Michał Rogowicz, Piotr Rogowicz, Adam Ruszkowski, Jan Rzeszewski, Marcin Sędecki, Arkadiusz Śmiechowski, Adrian Walkowiak, Mariusz Waszak, Janusz Wiśniewski i Władysław Wysocki.

OSP w Słupcy liczy 145 członków. 17 maja 2015 roku – był jednym z ważniejszych dni dla tej jednostki – weszła ona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W ubiegłym roku również zakupiono najpotrzebniejszy sprzęt dla placówki – defibrylator, torby medyczne, aparaty oddechowe, deskę z szynami i osprzęt oraz przeprowadzono 7 szkoleń strażackich. Za dofinansowanie podziękowano darczyńcom, sponsorom i Burmistrzowi Słupcy, którego na spotkaniu reprezentował Karol Sobczak.

Podsumowano także nie tylko ostatni rok działalności OSP, ale również okres 5 lat. Dokonano wówczas remontu trzech pomieszczeń. Rozpoczęto instalowanie wentylacji. Otrzymano samochód z PSP w bardzo dobrym stanie, pompę szlamową o dużej wydajności, przyczepę samochodową oraz inny drobny sprzęt. Zorganizowano również w 2013 roku obchody 120- lecia powstania jednostki. Przeprowadzono remont grobowca założyciela słupeckiej straży – dr. Bronisława Gutowskiego w związku z jego 100 rocznicą śmierci.

– To przedsięwzięcie wykonaliśmy przy pomocy Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, oraz straży w Lądku, która także założył Bronisław Gutowski. Kolejna jednostka założona przez tego wspaniałego człowieka była OSP Kowalewo, ale oni nie mieli na to środków. Pomogła także firma budująca po sąsiedzku (przy ul. Ratajczaka – przyp. KL) ZUS i teraz ten grobowiec wygląda godnie – mówił prezes Kazimierczak.

Najbardziej emocjonującą częścią zebrania były oczywiście wybory nowego zarządu. Do dziewięcio osobowego gremium zgłoszono jedenaście kandydatur. Od początku było widać, że strażacy kierowani do zadań bojowych, często głosowali inaczej niż członkowie orkiestry dętej. Wyniki były wyrównane. Do tego stopnia, że do wyłonienia ostatniego członka zarządu potrzeba było dwóch dogrywek. Okazało się, że dotychczasowy prezes Kazimierz Kazimierczak nie dość, że wszedł do zarządu z bardzo wysokim poparciem, to jeszcze podczas konstytuowania zarządu, członkowie jednomyślnie uznali, że Kazimierczak powinien nadal pełnić funkcję prezesa.

Nowy Zarząd OSP w Słupcy przedstawia się więc następująco:
prezes – Kazimierz Kaźmierczak ,
wiceprezes-naczelnik – Piotr Rogowicz,
wiceprezes – Joanna Gajdzińska ,
zastępca naczelnika – Ryszard Matuszewski ,
sekretarz – Rafał Chmiel,
skarbnik – Jan Rzeszewski,
gospodarz – Tadeusz Pilarczyk,
kronikarz – Marcin Sędecki ,
członek – Jan Jasiński.

Wybrano także komisję rewizyjną, która będzie pracowała w dotychczasowym składzie: Krzysztof Urbaniak, Janusz Wiśniewski i Krzysztof Więcek.

Po zakończeniu oficjalnej części zebrania, przyjmując ustawę programową na 2016 rok i po gromkich brawach, zaczęto podawać do stołów, by wspólnie uświetnić ten wspólnie spędzony czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *