Koalicja w powiecie drży w posadach

4 maja, 2010
Mimo krytyki ze strony kolegów z koalicji i radnych opozycji, władze powiatu (od lewej: wicestarosta Andrzej Kin, starosta Mariusz Roga, sekretarz Paweł Gotowała) otrzymały absolutorium.
Mimo krytyki ze strony kolegów z koalicji i radnych opozycji, władze powiatu.

Starosta dostał absolutorium ale z uwagami
Najważniejszym punktem ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu było udzielenie absolutorium władzom powiatu słupeckiego za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Niespodzianki nie było, za podjęciem uchwały była koalicja PSL – PO oraz dwóch radnych lewicy. Przeciwko trzech radnych PiS. Nie sposób jednak nie zauważyć coraz większej różnicy zdań w samej koalicji.

WYKONANIE BUDŻETU BEZ ZARZUTU
Starosta Mariusz Roga przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu. Jego zdaniem rok 2009 nie był łatwy, ale udało się pozyskać sporo środków na realizację zadań zawartych w budżecie. Rację staroście przyznali jego partyjni koledzy – Anna Czerniak, która przeczytała uchwałę komisji rewizyjnej oraz Bogdan Jastrząb.

,,Zadania postawione przed powiatem zostały zrealizowane. Cieszy zwłaszcza to, że pozyskano wiele środków na realizację inwestycji, przez co nie byliśmy zmuszani do zaciągania kredytów” – powiedział radny Jastrząb w imieniu klubu radnych PSL.

NA CO TAKA WIELKA KOMENDA?
Najwięcej uwag do pracy starosty i zarządu mieli radni PiS. Jan Dąbek bardzo krytycznie ocenił wszystkie budżety powiatu w czasie obecnej koalicji: ,,Od ponad trzech lat oceniam budżety powiatu prezentowane nam przez koalicję PSL – PO i ciągle mam wrażenie, że są one takie same. Powiat sobie trwa, jest dość sprawnie administrowany, ale się nie rozwija, pogłębia się w marazmie”.

Jego zdaniem władze nie mają strategii rozwoju naszego terenu. Przykładem mogą być ubiegłoroczne inwestycje, a zwłaszcza rozbudowa komendy strażackiej: ,,Nie wiem, czy ta gigantyczna inwestycja była potrzebna. Zgadzam, się, że sporo pieniędzy pozyskano z budżetu centralnego, ale dziwne jest to, że właśnie za rządów PSL tyle środków idzie właśnie na straż” – komentował.

ZA, ALE PRZECIW
Za absolutorium dla zarządu był koalicjant, czyli klub radnych SPP i PO. Przewodniczący rady Zygmunt Zieliński powiedział, że o ile będą za przyjęciem wniosku, o tyle ma wiele uwag co do sposobu sprawowania władzy przez ekipę Mariusza Rogi.

,,Mamy wiele uwag co do sposobu rozwiązywania problemów słupeckiego jeziora. A zwłaszcza wystąpienia starosty Mariusza Rogi podczas debaty w tej sprawie. Panie Starosto możemy się spierać na argumenty, możemy dyskutować, ale nie możemy się obrażać. Oczywiście jest to trudne. Chcielibyśmy jako klub być na bieżąco informowani o sprawach dotyczących naprawy tej katastrofy na jeziorze, ale także i w innych sprawach” – powiedział szef klubu radnych PO.
•••
Za udzieleniem absolutorium zarządowi głosowali w komplecie radni PSL: Stefan Stencel, Marian Janaszak, Bogdan Jastrząb, Anna Czerniak, Grażyna Tylman, Marek Walczak, Marek Dąbrowski, Marian Banaszak, Stefan Zieliński, Stefan Młodożeniec; radni PO: Zygmunt Zieliński, Przemysław Dropiński i Zdzisław Ceglewski oraz Lewicy Aleksandra Kazuś i Lech Bartecki. Przeciwko głosował klub PiS: Jan Dąbek, Zdzisław Rybicki i i Jacek Szczepankiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *