Koniec sądowej walki o „Łazienki”

18 sierpnia, 2010

Uprawomocniony wyrok sądu
W konińskim Sądzie Okręgowym zakończyła się sprawa dotycząca wypowiedzenia umowy o dzierżawę ośrodka wypoczynkowego „Łazienki” w Powidzu. Wyrok pierwszej instancji został zaskarżony przez stronę gminy. Sąd odrzucił jednak apelację, ustalając jeszcze wyższe koszty postępowania sądowego. Pozwana Gmina Powidz do zapłaty ma ponad 5 i pół tysiąca złotych.

O konflikcie między dzierżawcą Ośrodka Wypoczynkowego „Łazienki” a wójtem gminy Powidz Ryszardem Grześkowiakiem na naszych łamach informowaliśmy już wielokrotnie. W kwietniu tego roku przedstawiliśmy szczegółowo poglądy na temat wypowiedzenia umowy dzierżawy przez gminę Powidz, obu stron konfliktu. Wtedy, po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy w Słupcy nie było wiadomo, czy gmina wniesie apelację od wyroku.

Kilka miesięcy później możemy już czytelników poinformować o finale tej dość kontrowersyjnej sprawy. Piotr Kluczka jest dzierżawcą ośrodków „Łazienki” w Powidzu i „Na Skarpie” w Przybrodzinie od ponad 10 lat. W lipcu ubiegłego roku wójt gminy Ryszard Grześkowiak wypowiedział umowę dzierżawy, zapewniając radnych, że Gmina może sama prowadzić ośrodki wypoczynkowe.

Jak mówił w sądzie wójt Grześkowiak: „Decyzja o wypowiedzeniu dzierżawy powodowi wynikała z faktu, iż w mojej ocenie, oraz dziesięciu na piętnastu radnych, umowa była niekorzystna dla gminy, a korzystna dla dzierżawcy. Wolą gminy jest samodzielne prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego lub odpowiedniej jednostki.”

Piotr Kluczka miał wątpliwości co do powodu wypowiedzenia umowy. W sądzie stwierdził nawet, że to przez jego polityczne poglądy nie mógł dojść z gminą do porozumienia.

Jak wyjaśniał: „Ja chciałem być dobrym dzierżawcą. Gdybym nie miał możliwości przedłużenia umowy, to nie inwestowałbym w obiekt tak jak potrafili robić inni dzierżawcy. Ja to wypowiedzenie odebrałem, bo jestem z innego obozu politycznego.”

Wyrok I instancji był pomyślny dla Piotra Kluczki. Sąd ustalił, iż pomiędzy Piotrem Kluczką a Gminą Powidz istnieje umowa dzierżawy pawilonu hotelowego w Powidzu, oraz hotelu w Przybrodzinie. Postępowanie w zakresie uznania wypowiedzenia umowy dzierżawy zostało umorzone. Od Gminy Powidz tytułem zwrotu kosztów sądowych zasądzono na rzecz powoda 4159 złotych. Wniesiona apelacja została odrzucona przez Sąd Okręgowy w Koninie. Zasądzono od Gminy Powidz na rzecz powoda dodatkowe 1400 złotych. W uzasadnieniu orzeczenia apelacyjnego sędzia podkreślił, że w całości podtrzymane zostały ustalenia Sądu Rejonowego w Słupcy.

„Apelacja pozwanej Gminy Powidz okazała się bezzasadna. Sąd odwoławczy podziela ustalenia faktów Sądu I instancji. Wbrew zarzutom skarżącej Sąd Rejonowy nie dopuścił się takich uchybień, które skutkować by musiały koniecznością zmiany zaskarżonego orzeczenia. W szczególności sąd nie dopuścił się obrazy przepisów postępowania” – czytamy w uzasadnieniu oddalenia apelacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *