Koniec targowiska?

5 lutego, 2011
Koniec targowiska?
Koniec targowiska?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy Paweł Szczepański nakazał Urzędowi Miasta wstrzymanie działalności w zakresie organizowania targów zwierząt na ulicy Wygonowej do czasu usunięcia uchybień, nie spełniających wymogów stosownych przepisów Nie dotyczy to obrotu: maszynami, materiałem siewnym.

KOSZTOWNA MODERNIZACJA
Aby sprostać wymaganiom miasto musiałoby: utwardzić plac, zapewnić wydzielone miejsca dla poszczególnych gatunków zwierząt, gwarantujących im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wydzielić miejsca: do składowania produktów biobójczych; dla lekarza weterynarii umożliwiającego mu wykonanie czynności urzędowych; dla zwłok zwierzęcych; z zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażenia je w urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich, zaopatrzyć w sprzęt lub urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt kopytnych, wydzielić miejsca – targowiska oddalonego co najmniej 50 m od miejsc gromadzenia zwierząt, wyładunek i załadunek zwierząt przeprowadzać w sposób zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie, zwierzęta gospodarskie kopytne, z wyłączeniem prosiąt i warchlaków, po przewiezieniu na miejsce targu należy wyładować ze środków transportu, zwierzęta agresywne lub wykazujące symptomy choroby izolować, zapewnić dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do pojenia gromadzonych zwierząt, przeszkolić osoby zatrudnione do obsługi zwierząt na targowisku w zakresie postępowania z nimi.

Samorząd jednak nie jest zainteresowany modernizacją. Jak podkreśla burmistrz Michał Pyrzyk dostosowanie jest rzeczą kosztowną. Słupca jako typowa gmina miejska nie ma szans na pozyskanie środków na ten cel. Dochody z targowiska nie są oszałamiające a w kolejce czekają pilniejsze zadania do realizacji.

JEDNO NA POWIAT

Koniec targowiska?
Koniec targowiska?

Istnieje tendencja do stworzenia jednego takiego targowiska w powiecie. Jako propozycje podaje się Miasto i Gminę Zagórów. Za przemawia możliwość pozyskania środków zewnętrznych przeciw zaś podobna decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii co w Słupcy. Póki co władze Zagórowa nie wypowiadają w tej kwestii ale poprosiły o przesunięcie terminu dostosowania z końca kwietnia na koniec lipca.. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii ma być przedstawiona na lutowej sesji Rady Miasta i Gminy i to gremium ma podjąć wiążące decyzje.

„Przychylnie odniosę się do przedłużenia terminu pod warunkiem przedstawienia planów rozbudowy i rozpoczęcie prac modernizacyjnych” – zapowiada Paweł Szczepański.

  1. Szukanie dziury w całosci , te barany z ministerstwato nawet nie mają pojęcia co za wytyczne do ustaw tworzą.

  2. Tyle lat było i nikomu nie przeskadzało, nawet komuna tego nieruszała , tylko nasza niby unia się za targowiska wźieła ich to uciska na mózg, tylko tych naszych wybrańców , którzy są gorsi od tej uni, bo wszystko co wymyślą to przepisy EU!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *