Kredyt konsolidacyjny, pożyczka społecznościowa – trudne pojęcia, dobre rozwiązania

28 grudnia, 2015

Cztery pokolenia o finansach AKCJA EDUKACYJNA BANKU ZACHODNIEGO WBK.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK niewielu Polaków potrafi precyzyjnie zdefiniować tytułowe pojęcia związane z bankowością.
Problem dotyczy między innymi kredytu konsolidacyjnego. To połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych kredytów w jeden, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków związanych z umowami. Zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.

Wśród czterech pokoleń Polaków w wieku 16 – 70 lat, pojęcie kredytu konsolidacyjnego potrafi zdefiniować jedynie 5 proc. ankietowanych. Niemal 20 procentom trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć. 72 proc. ogółu ankietowanych o kredycie takim słyszało, 4 proc. obecnie go spłaca, a 24 proc. nie wie, że taki istnieje. Skłonność do skorzystania z takiego kredytu w razie potrzeby zadeklarowała w każdej z trzech najstarszych czterech grupach wiekowych ponad połowa badanych.

Co siódmy Polak deklaruje znajomość definicji pożyczki społecznościowej. Polega ona na zawieraniu transakcji pożyczkowych poprzez serwisy internetowe, bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych. Ankietowani podejmujący się zdefiniowania zjawiska, poprawnie wymieniają niektóre jego elementy składowe lub cechy charakterystyczne, ale pełnej definicji podać nie potrafią. Świadomość istnienia pożyczek społecznościowych jest największa wśród osób w wieku 21 – 35 lat, ale w ogólnym rozrachunku średnia dla wszystkich pokoleń jest niska. Wynosi ok. 13 proc.
24 procentom ogółu ankietowanych trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć na ten temat.
Wśród osób znających pożyczki społecznościowe 32 proc. badanych deklaruje znajomość serwisów je oferujących.

Źródło:
„Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *