Kryzys dotknął samorządy

29 listopada, 2009

Strzałkowo: Przyszłoroczny budżet dla wielu samorządów będzie bardzo trudny, z uwagi na doskwierający kryzys.
Jak podkreśla wójt gminy Dariusz Grzywiński, po raz pierwszy zdarzyła się sytuacja, gdzie z roku na rok w planie finansowym gminy będzie mniej dochodów, aż o 815.340 zł. „Zmusza nas to do oszczędności”- tłumaczy wójt gminy. Z planu inwestycji „nie zejdą” kluczowe, wieloletnie zadania. Ograniczenia dosięgną realizacji lokalnych potrzeb. Pracownicy podlegający pod samorząd mogą spać spokojnie.

Nie przewiduje się zwolnień, ani redukcji, ale też i podwyżek płac chyba, że w ciągu nowego roku finansowego wpłyną dodatkowe środki. Na zmniejszenie dochodów na 2010 r. wpłynęły: mniejsze wpływy z podatku rolnego o 314 tys. zł (cena kwintala żyta podana przez GUS za 3 kwartały to 34,10 zł (dla porównania w 2009 r. wynosiła 55,80 zł), subwencji wyrównawczej (380.992 zł), równoważącej (18.170 zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (59.336 zł), dotacji na bieżące funkcjonowanie GOPS (15.842 zł). Przyszłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 23.021.958 zł, wydatki – 23. 807.035 zł. Deficyt w kwocie 785.077 zł pokryty zostanie kredytem.

Deficyt zwiększy zadłużenie o 3 procent, tj. do 18procent planowanych dochodów (możliwość maksymalnego zadłużenia to 60 procent). W przypadku gminy Strzałkowo deficyt ma podłoże czysto inwestycyjne. Na mapie naszego kraju są gminy, które dzięki deficytowi funkcjonują na bieżąco, a zadłużenie sięga maksimum.

„Nasza gmina przy zachowaniu oszczędności jest w stanie sobie poradzić z kryzysem – przekonuje wójt gminy. – Ale cóż mają powiedzieć inne?” Wśród zadań majątkowych na 2010 r. zaplanowano: na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi 930 tys. zł, w tym na – budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Strzałkowa etap II i III 800 tys. zł, przyłączenia do wodociągów na terenie gminy 100 tys. zł, budowę kanalizacji deszczowych w gminie 30 tys. zł. W zakresie budowy dróg gminnych, na które wyasygnowano łącznie 585 tys. zł zamierza się realizować: podbudowy ulic: Magnoliowa, Konopnickiej, Polna, Pogodna, Cyprysowa, Leśna (135 tys. zł), budowę drogi gminnej Paruszewo – Paruszewek (225 tys. zł), wykonać dokumentację na budowę ulicy Słonecznej (15 tys. zł) i Orzeszkowej (10 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej we wsi Wólka (200 tys. zł).

Na gospodarkę mieszkaniową wyasygnowano 25 tys. zł. Kwotę tę przeznaczono na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Brudzewie (Ośrodek Zdrowia i świetlica wiejska). Na szkoły podstawowe przeznaczono łącznie 145 tys. zł, w tym na wymianę dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Strzałkowie przy ulicach Wyszyńskiego i Szkolnej 125 tys. zł, na stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Skarboszewie 20 tys. zł. Na oświetlenie uliczne na Al. Prymasa Wyszyńskiego w Strzałkowie zaplanowano 51.700 zł, remont sali wiejskiej w Ostrowie Kościelnym (20 tys. zł), budowę sportowej hali środowiskowej w Wólce 800 tys. zł.

Ogółem na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.556.700 zł, zakupy inwestycyjne 110 tys. zł. Wśród tych drugich znajdują się: wykup gruntów pod ulice i drogi (40 tys. zł), zakupy: sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy (15 tys. zł), trzech zestawów pojemników do selektywnej gospodarki odpadami (10 tys. zł) ogródków jordanowskich (45 tys. zł).

Dotację ogólną ustalono na poziomie 745.845 zł, w tym dla: GOK – 335 tys. zł, Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo 193 tys. zł, na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 14 tys. zł, na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego – bieżące funkcjonowanie 14.372 zł, – koszty zbiórki odpadów 41.916 zł, pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego) – 20 tys. zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt 21.557 zł, remont kościoła dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szemborowie – 8 tys. zł, Stawie – 8 tys. zł, kulturę fizyczną i sport w gminie 90 tys. zł. Plan budżetu trafił do konsultacji radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *