Kryzysu nie ma ale jest Zespół Przeciwkryzysowy!

1 marca, 2012

XVII sesja Rady Powiatu Słupeckiego. Model koniński, leszczyński czy zmiany systemowe dla naszego szpitala? Medialna kontrola.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tegorocznego budżetu powiatu słupeckiego nieco poruszyło radnych. Rzecz toczyła się o wprowadzenie do rocznego planu finansowego samorządu dotacji udzielonych przez gminy współfinansujące wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerową relacji Słupca –Giewartów – Kosewo. (24.02.). Ułamkowo rzecz ujmując powiat partycypuje w 1/3 części kosztów natomiast 2/3 części pokrywają gminy zgodnie z wcześniej przyjetym porozumieniem.

Negatywnie do inwestycji ustosunkował się, podobnie jak to miało miejsce podczas zatwierdzania budżetu na rok bieżący radny Czesław Dykszak: (SLD) „Nie jestem przeciw ścieżkom ale powiatu na chwilę obecną nie stać na wydawanie środków na ten cel. Mamy znacznie poważniejsze inne potrzeby. Stan dróg pozostawia wiele do życzenia. Odcinek Sierakowo – Słomczyce w 1/3 to już tylko bruk a nie asfalt! Nie lepiej wygląda część od Siernicza Małego po granice powiatu. Przykłady mógłbym mnożyć. Powinniśmy szukać środków zewnętrznych na remont dróg, bo jeśli tak dalej pójdzie staną się one przejezdnymi jedynie dla rowerów a nie dla samochodów. Należy zabezpieczyć także szpital w nowy sprzęt, by mógł przystąpić do kontraktacji usług. Apeluję o zastanowienie się czy powinniśmy iść w tę ścieżkę”.

Natychmiastową ripostę przygotował radny Zygmunt Zieliński: „Po części rozumiem pańską troskę ale z logiką zgodzić się nie mogę. Droga do Kosewa przez Giewartów jest jedną z najniebezpieczniejszych. Wąska, dodatkowo obsadzona drzewami. Ścieżka rowerowa w sposób szczególny wykorzystywana w okresie letnim a nawet do końca października jest bardzo potrzebna. Z pana argumentem odnośnie szpitala nie bardzo się można zgodzić. Jeśli gminy by partycypowały w zakupie sprzętu medycznego w tych samych proporcjach co ścieżkę rowerową, to proszę mi wierzyć byłbym spokojny o ten szpital. Na drodze Słupca Giewartów – Kosewo co roku notowane są wypadki. Ze względu na bezpieczeństwo ścieżka rowerowa w tym miejscu jest bardzo potrzebna”.

W toku głosowania przyjęto zmianę budżetu przy jednym głosie wstrzymującym radnego Czesława Dykszaka.

KONTROWERSYJNA USTAWA
Jeszcze dobrze nie weszła w życie a już zyskała wśród samorządowców miano tzw. „ podrzuconego zgniłego jaja”. Mowa o ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nałożyła ona na samorządy powiatowe nowe obowiązki obligatoryjne i fakultatywne bez wskazania źródeł ich finansowania.

„Taki tryb wprowadzenia jest, delikatnie rzecz ujmując, nie elegancki” – podsumował starosta słupecki Mariusz Roga. Według wyliczeń, powiat słupecki ma ona kosztować dodatkowo ok. 0,5 mln. zł . Ustawa została oprotestowana gremialnie przez samorzady powiatowe. Przygotowywana jest jej nowelizacja. „Mamy nadzieję, że nowela w znacznym stopniu zmniejszy wydatki powiatu To, że ona weszła w życie i należy ją realizować jest bezdyskusyjne” – dodała Danuta Szpiler, dyrektor PCPR w Słupcy.

Postawieni przed faktem dokonanym radni przyjęli Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.

JAKĄ DROGĄ PÓJDZIE SZPITAL?
Nic na to nie wskazuje żeby była prosta i szeroka. Raczej szykują się wyboje i zakręty. Nieadekwatny do potrzeb kontrakt na świadczone usługi medyczne, nie zapłacone od 2009 r. nadróbki powodują kumulacje długu. Przed organem założycielskim – powiatem słupeckim prędzej czy później stanie podjęcie trudnej decyzji, co do dalszego funkcjonowania SPZOZ w Słupcy.

„Czy to będzie metoda konińska – wziąć jak największe płace i nie martwić się co dalej, czy leszczyńska – każdy deklaruje z czego może dobrowolnie zrezygnować czy też zmiany systemowe” – zastanawiał się starosta słupecki Mariusz Roga. Dyrektor SPZOZ w Słupcy Krzysztof Stasiak zdał relacje z ustaleń podjętych z gremiami wewnątrz placówki. Po rozmowach powołano do życia Zakładowy Zespół Przeciwkryzysowy. „Nie jesteśmy w kryzysie ale musimy przedsięwziąć pewne kroki” – zaznaczył dyrektor Stasiak.

Zespół tworzyć będą przestawiciele: dyrekcji, istniejących związków zawodowych, Rady Pracowniczej, Izby Pielęgniarskiej, lekarzy. Jego głównym celem będzie stworzenie programu działania dla SPZOZ Słupca.

„Coraz częściej słyszy się o przekształceniach szpitali. Różnie to wygląda na terenie kraju. Przy reorganizacji, w której znajdzie swój udział czynnik prywatny szpital na pewno nie zachowa swojego obecnego charakteru. Nie będzie to już szpital powiatowy i być może zabraknie w nim niektórych oddziałów. Organ założycielski czyli powiat wraz z gminami powinni zrobić wszystko aby utrzymać go w obecnym stanie. Szpital wypracowuje nadwyżki, a więc dobrze funkcjonuje. Należałoby wziąć pod lupę niektóre przyjęcia w kontekście utrudnień zwrotu nadwyżek. W tej dziedzinie jest duże pole do działania” – stwierdził radny Zygmunt Zieliński, jeden z członków mającego powstać zespołu.

Radni przyjęli pakiet 12 uchwał regulujących kwestie kształcenia osób dorosłych, prawidłowego skatalogowania nazewnictwa zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych, ujednolicenia do lat 3 długości kształcenia w szkołach zawodowych. Pojawiające się wątpliwości prasowe co do finansowania przez budżet powiatu Powiatowej Kroniki Filmowej spowodowały zlecenie Komisji Rewizyjnej doraźnej kontroli. Ma ona być przeprowadzona do 15.03.2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *