Laureaci plebiscytu „Gazety Słupeckiej”

Laureaci Plebiscytu Gazety Słupeckiej „Słupczanin Roku 2009” u Burmistrza i Starosty
19 lutego, 2010
Laureaci Plebiscytu Gazety Słupeckiej „Słupczanin Roku 2009” u Burmistrza i Starosty
Laureaci Plebiscytu Gazety Słupeckiej „Słupczanin Roku 2009” u Burmistrza i Starosty

Laureaci Plebiscytu Gazety Słupeckiej „Słupczanin Roku 2009”, 1 lutego, gościli w Urzędzie Miasta w Słupcy, podejmowani przez gospodarza, burmistrza Michała Pyrzyka oraz starostę słupeckiego Mariusza Roga. Podczas spotkania włodarze miasta i powiatu złożyli Laureatom: Katarzynie Suberskiej, Pawłowi Konińskiemu oraz Ryszardowi Pawłowskiemu, stosowne gratulacje, przekazali upominki.

Burmistrz Michał Pyrzyk, witając zaproszonych gości wyjaśnił – Nasze dzisiejsze spotkanie wyniknęło z faktu, iż pragniemy złożyć Wam szczere gratulacje, a także z pewnej dezinformacji, gdyż myśleliśmy z Panem Starostą, że wczoraj nastąpi wręczenie tych nagród, podczas koncertu Orkiestry Dętej OSP. W tym samym czasie odbywało się spotkanie noworoczne Pana Starosty, gdzie my, jako władze miasta, uczestniczyliśmy, a także mieliśmy zaszczyt wręczyć Herbową Tarczę Słupcy Panu Antoniemu Dobersztynowi.

Trudno było pogodzić te dwa terminy. Dziś od Pana Pawłowskiego dowiadujemy się, że plebiscytowa uroczystość odbędzie się 5 marca – będzie to kolejna okazja żeby się spotkać i pogratulować. Dzisiejszego spotkania nie chcieliśmy przekładać, zwłaszcza że zostało już ono przesunięte z piątku na poniedziałek. Zmiana wyniknęła z powodu, iż na emeryturę odchodził nasz współpracownik, z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie pan Władysław Walewander. Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.

Gratulujemy Tytułu i Wyróżnień Słupczanin Roku, tym samym zostaliście Państwo umieszczeni przez Czytelników Gazety Słupeckiej, przez Kapitułę, w gronie zasłużonych Słupczan. Jesteście wyjątkowi. Trudno dokonać porównania dorobku i dokonań każdego z Państwa. Pani Laureat – myślę, że tu zadecydowała promocja naszego Miasta w konkursie Miss Polonia, ale także wcześniejsze działania, i w OSP Słupca, czy w WTZ-ach. U Panów inna kategoria spraw. Pan Paweł został doceniony za zasługi dla słupeckiego rzemiosła, a Pan Ryszard, jako działacz STSK, zawsze jego sercu są bliskie sprawy utrzymania porządku i estetyki miasta, w tym miejsc pamięci. Słowa życzeń i gratulacji przekazał także starosta słupecki – Gratulacje składamy troszkę wcześniej, niż oficjalne uroczystości.

Niemniej jednak nie uchybiamy w żadem sposób, ani regulaminowi, ani przyjętym normom. Na co dzień spotykamy się ludźmi, którzy mają całą masę problemów czy oczekiwań. Dlatego też miłą chwilą, jest mieć możliwość spotkania się z kimś, komu się udało, z kimś, kto swoim życiem i swoimi dokonaniami, dał tyle powodów do dostrzeżenia tych poszczególnych pozytywnych elementów swojego życia, zarówno Czytelnikom, jak i Kapitule.

Sukces środowiskowy stał się Państwa udziałem. Nie ulega wątpliwości, że jest mi tym bardziej miło, iż pani Katarzyna jest uczennicą naszej szkoły, dla której powiat jest organem prowadzącym. Mieliśmy okazję nie raz porozmawiać nt. przyszłych planów Pani Kasi – oby się wszystkie te plany ziściły. Natomiast Panów dokonania, to można powiedzieć, jest kawałek historii naszego miasta. To coś pięknego, że wokół was są ludzie, którzy bardzo pozytywnie odbierają Waszą pracę na rzecz miasta i lokalnego środowiska. Serdecznie gratuluję. Burmistrz i Starosta wręczyli spisane gratulacje, przekazali także upominki. Były pamiątkowe zdjęcia, spotkanie przy kawie i rozmowy.
Katarzyna Rybicka

•••

OD REDAKCJI
Miło nam, że władze samorządowe zauważyły i doceniły fakt wyróżnienia słupczan (sensu largo) przez Czytelników naszego tygodnika i postanowiły pospieszyć z gratulacjami. Tym bardziej nam miło, że ostatnio wszystko robiły, aby nie zauważać naszych przedsięwzięć (w tym doniosłych jubileuszy) na rzecz rozwoju lokalnej samorządności i kształtowania wśród mieszkańców zachowań charakterystycznych dla społeczeństwa otwartego.

Co do „dezinformacji” w sprawie terminu i miejsca wręczenia certyfikatów plebiscytu „Słupczanin Roku 2009” i wyróżnień, o której wspomina pan burmistrz, też zostaliśmy niemile zaskoczeni. Otóż, korzystając z okazji noworocznego koncertu orkiestry dętej OSP w Słupcy, w uzgodnieniu z jej kapelmistrzem Janem Jasińskim ustaliliśmy (gdyż, jak nam oświadczył kapelmistrz, jest to jedyny koncert orkiestry, i innych ad hoc, w roku bieżącym nie przewiduje), że certyfikaty wręczone zostaną laureatom plebiscytu tygodnika „Gazeta Słupecka” właśnie podczas tego koncertu (m.in. dlatego, że laureatka jest członkinią orkiestry OSP).

Dlatego byliśmy wielce zaskoczeni, gdy dotarło do nas oficjalne zaproszenie na koncert (notabene z błędami literowymi na pierwszej stronie), w którym, w pozycji : „W programie” – nie było wzmianki o mającym nastąpić podczas koncertu wręczeniu laureatom plebiscytu certyfikatów. Ponadto uznaliśmy też za nietakt fakt, iż o patronat medialny wystąpiono tylko do jednego z lokalnych mediów, w sytuacji, gdy podczas koncertu miało nastąpić wręczenie certyfikatów i upominków dla laureatów, przedsięwzięcia jednoznacznie kojarzonego z tygodnikiem „Gazeta Słupecka”.

Te dwa fakty odebraliśmy jako deprecjonowanie (ocierające się o żenadę i farsę) naszego przedsięwzięcia i próbę zdyskredytowania laureatów i organizatorów plebiscytu. Na to nie mogliśmy przystać. Postanowiliśmy więc, że oficjalne wręczenie certyfikatów laureatom nastąpi 5 marca, o czym powiadomiliśmy wcześniej osobiście kapelmistrza orkiestry, w czasie jego obecności w redakcji, a nowy termin podaliśmy do publicznej wiadomości w „GS” nr 4 z 26.01.2010r. Przykro nam, że do tego doszło, ale to zamieszanie nastąpiło nie z naszej winy.

Mamy nadzieję, ze władze samorządowe zaszczycą oficjalną uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom plebiscytu „Słupczanin Roku 2009” i jeszcze raz im pogratulują. Wszak dla uhonorowania społecznego działania, uznania nigdy dość.
Władysław Filipczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *