Maciej Sobkowski nowym dyrektorem SP ZOZ

17 sierpnia, 2021

Doktor nauk medycznych Maciej Sobkowski został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Komisja konkursowa, powołana przez Radę Powiatu do wyboru dyrektora, rozpatrzyła dokumenty złożone przez siedmiu kandydatów aplikujących o to stanowisko.

Członkowie komisji po wysłuchaniu zainteresowanych zdecydowali o powierzeniu funkcji – pełniącemu od 2 czerwca br., obowiązki dyrektora słupeckiej lecznicy – dr. Maciejowi Sobkowskiemu. Rekomendację komisji konkursowej zatwierdził Zarząd Powiatu, który powołał szefa placówki na okres sześciu lat. Nowy dyrektor zapowiada stopniowe oddawania do użytku pacjentów, nowej części szpitala.

Na przełomie obecnego i przyszłego roku na parterze budynku ma ruszyć izba przyjęć, pracownia endoskopii i chirurgia jednego dnia. Na pierwszym piętrze: nowa porodówka, oddział położniczy oraz neonatologiczny. Podczas zwołanego po wyborze briefingu prasowego, dyrektor Sobkowski podkreślał duży potencjał kadrowy placówki, który zamierza wykorzystać m.in. poprzez poszerzenie zakresu działalności szpitala w obszarze diagnostyki kardiologicznej.

– Przede wszystkim chciałbym poprawić warunki lokalowe, infrastrukturalne. To, czego pacjent oczekuje od szpitala to przede wszystkim nieograniczona dostępność do świadczeń zdrowotnych, ale też oczywiście hospitalizacja w dobrych warunkach. Jest możliwość, aby to uczynić poprzez zagospodarowanie nowej części szpitala. Znajdzie się tam izba przyjęć, pracownia endoskopii, rozszerzamy również zakres świadczeń o chirurgię jednego dnia. To usprawni funkcjonowanie bloku operacyjnego. Na pierwszym piętrze, jak wszystko dobrze się potoczy, na przełomie roku zostanie uruchomiona nowa porodówka z odziałem położniczym oraz neonatologicznym – mówił w wywiadzie.


Dr n. med. Maciej Sobkowski – ur. 10.10.1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu. W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala. Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym GP w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *