Maria Hendrysiak odpiera atak Wójta

11 września, 2010
Maria Hendrysiak ustosunkowała się do zarzutów wójta Pryki, dotyczących jej osoby
Maria Hendrysiak ustosunkowała się do zarzutów wójta Pryki, dotyczących jej osoby

Sesja Rady Gminy Orchowo
Jak pisaliśmy na łamach naszego tygodnika, podczas czerwcowej uroczystej Sesji Rady Gminy Orchowo Wójt Teodor Pryka złożył na ręce radnych oświadczenie dotyczące obarczenia go winą przez Radnego Stanisława Zawadę, za nieświadome dzierżawienie gruntów gminnych. W piśmie tym Wójt Pryka poświęcił kilka zdań także Radnej z Osówca Marii Hendrysiak, a ta zgodnie z zapowiedzią odniosła się do jego zarzutów na ostatniej Sesji, 26 sierpnia.

KILKA SŁÓW PRZYPOMNIENIA
Czerwcowe oświadczenie Wójta Teodora Pryki zawierało zapewnienie, że nieprawdą jest twierdzenie radnego Zawady jakoby Wójt także złamał prawo, ponieważ był prezesem Fundacji „Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”.

„W przeciągu 3 miesięcy od wyborów samorządowych w 2006 roku zrezygnowałem z tej funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi” – zapewniał Teodor Pryka. Wójt dodał również, że podobnymi insynuacjami posłużyła się także Radna Maria Hendrysiak

– Z przykrością muszę stwierdzić, że ww. radnych najczęściej spotkać można na rynku w Orchowie mocno dyskutujących z mieszkańcami. Obawiam się jednak, że przy tak słabo znanych przepisach prawnych jest to raczej wprowadzanie w błąd niż próba rozwiązywania problemów. Podobne dyskusje odbywają się przy blokach mieszkalnych w Osówcu i pewnie każdym miejscu, gdzie dochodzi do takich rozmów. Mam nadzieje, że sami mieszkańcy zaczynają rozumieć, że jątrzenie i spiskowanie po kątach, nie rozwiąże ich problemów, ani żadnych problemów naszej gminy – pisał w swoim oświadczeniu Wójt Pryka.

MARIA HENDRYSIAK ODPOWIADA
Jak powiedziała w rozmowie z nami Radna Hendrysiak, nie lubi atakować nikogo, ale jeżeli sama staje się bezpodstawnie ofiarą ataków, musi zareagować. Oto co zawarła w swoim oświadczeniu, które przedstawiła Radzie Gminy Orchowo

„W odpowiedzi na oświadczenie Wójta Gminy Orchowo Pana Teodora Pryki, w którym zarzucił między innymi mojej osobie , że dyskutuję z mieszkańcami gminy, a tym samym „jątrzę i spiskuję po kątach” wskazuję, iż utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia jest ustawowym obowiązkiem radnego. Jeśli Wójt uważa, iż rozmawianie z mieszkańcami gminy musi być jątrzeniem i spiskowaniem po kątach, to widocznie mierzy swoją miarą. Poza tym jeśli Panu Pryce marzy się kneblowanie ust radnym, którzy nie głoszą jemu pieśni pochwalnych, to widocznie pomyliły mu się czasy i kraje. Do dziś jest jeszcze kilka krajów, gdzie krytykowanie władzy jest niedozwolone, więc zawsze Wójt może tam wyjechać i wprowadzać jedynie słuszne pomysły. Myślę, że gdyby wójt zdecydował się na taki wyjazd, to ludzie z tego powodu nie będą płakać, a i na bilet dorzucą się. Pan Pryka twierdzi w swoim oświadczeniu, że słabo znam przepisy prawa, a pieniądze na zakupione na początku kadencji podręczniki dla radnych poszły w błoto. Po pierwsze prawo znajduje się w aktach prawnych, a nie w podręcznikach, a po drugie od początku kadencji minęły prawie 4 lata, więc odsyłanie do podręczników informujących o przepisach prawnych (które ciągle zmieniają się) sprzed 4 lat jest tak trafione, jak były trafione przez lata wójta pomysły na rozwój gminy, które zgodnie z jego słowami doprowadziły gminę do tego, że należy ona do najuboższych w Polsce. Poza tym trudno dziwić się wynikom kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy zarzucającym wiele nieprawidłowości w jego działalności, jeśli wójt opiera się na przepisach prawa sprzed 4 lat, a może i starszych. Odnosząc się z kolei do twierdzenia wójta, że nie naruszył przepisów prawa będąc prezesem Fundacji, gdyż zrezygnował z niej w ciągu 3 miesięcy od wyborów 2006r., jak twierdzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to wskazuję, że wójt złożył ślubowanie 7.12.2006r., na sesji 1.03.2007r. Informował, że jest nadal prezesem fundacji, a o rezygnacji z pełnienia zakazanej jemu funkcji prezesa fundacji prowadzącej działalność gospodarczą poinformował dopiero na sesji 19 marca 2007r. , czyli po upływie 3 miesięcy od złożenia ślubowanie. Podkreślam, że podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Orchowo w dniu 19 marca 2007 roku wójt Teodor Pryka sam przyznał, że w Statucie fundacji „są punkty, które świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej przez fundację” w związku z czym złożył on rezygnację z członkostwa w zarządzie fundacji, gdyż jak to uzasadnił „Wójt Gminy nie może takiej funkcji pełnić”. Stwierdzenie tej treści Wójta Gminy Orchowo zostało zaprotokołowane w protokole z sesji. Ponadto wójt funkcję prezesa ww. fundacji pełnił również w poprzedniej kadencji, gdy ustawa też tego zakazywała osobom pełniący funkcję wójta. Szkoda zatem, że wójt, który zarzuca radnym, iż pieniądze na zakupione przez gminę dla nich informatory poszły w błoto, sam nie zostawił sobie jednego kompletu, bo wtedy nie popełniałby tyle błędów” – napisała Maria Hendrysiak.

Do zarzutów tych wójt Teodor Pryka nie ustosunkował się na bieżąco, gdyż swoje oświadczenie radna z Osówca przedstawiła w końcowym punkcie sesji – informacje różne, a wójt opuścił obrady wcześniej, tuż po podjęciu przez Radę zaplanowanych uchwał.

  1. Popieram panią, na dzień dzisiejszy jestem straszony przez wójta Orchowo prokuratorem, na ostatniej sesji Wójt stał się prorokiem, twierdząc że po zakupie z publicznych pieniędzy opału Tubackim, będzie mi to dalej przeszkadzało, chodzi o spalanie śmieci przez tych ludzi, cuda dzieją się w Orchowie. Oskarżono mnie o wyłudzenie 200- 300 zł od GOPS w czym pomaga wójt strasząc mnie sądem, mam pytanie: czy zadość uczynienie za śmierć dziecka jest dochodem? Proszę złożyć moje życzenia, by i w rodzinie wójta ulegli wypadkowi, oraz pracownikom z GOPS, wówczas będą bogaci i się dorobią. Osobiście nie znoszę wójta i nie należę do ludzi którzy go popierają, mam dosyć władzy w Orchowie, może czas na zmiany?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *