Młodzież z gimnazjum jest zepsuta!?

25 listopada, 2015

Kilka tygodni temu w dniu koncertu Kamila Bednarka w słupeckim lesie znaleziono nieprzytomną nastolatkę. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że dziewczyna była odurzona alkoholem i narkotykami. Po tym zdarzeniu otrzymaliśmy list od jednego z naszych czytelników. – Dzisiejsza młodzież jest wyjątkowo zepsuta. Najgorsi są jednak gimnazjaliści. Niczym nadzwyczajnym jest to, że młodzi ludzie jeszcze zanim opuszczą teren szkoły już odpalają papierosy. W ogóle nie dziwi mnie to, że 14-latka została znaleziona nieprzytomna po narkotykach – pisze mieszkaniec Słupcy. Według policyjnych statystyk sytuacja nie jest wcale tak dramatyczna. Jaka jest prawda? Czy właśnie demoralizacja gimnazjalistów to główny powód oświatowej reformy, która ma zlikwidować gimnazja?

Po otrzymaniu listu od czytelnika Gazety Słupeckiej, postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda rzeczywistość. Trzeba przyznać, że dużo gorzej wygląda to przy gimnazjum OHP, mieszczącym się w budynku słupeckiej OSP. Udało się nam nawet sfotografować interwencję funkcjonariuszy, którzy legitymują grupkę nastolatków. „Zestresowana młodzież” wyszła na przerwie zapalić papierosa i na terenie za szkołą zostali zauważeni przez policjantów. Zdaniem funkcjonariuszy statystyki dotyczące demoralizacji słupeckich nastolatków nie są wcale złe. Jak poinformowała nas Justyna Makowska ze słupeckiej policji dzieje się tak m.in. dzięki zmasowanym działaniom profilaktycznym.

– Jednym z wielu zadań, które policja realizuje na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich jest podejmowanie czynności profilaktycznych. Podczas licznych spotkań w szkołach podstawowych, gimnazjalnych czy średnich w zależności od wieku słuchaczy mówimy o konsekwencjach prawnych jakie wynikają z demoralizacji. Prowadzimy również programy profilaktyczne typu „Profilaktyka, a Ty” czy „Stop Używki”, które mają na celu uświadomienie młodzieży jakie skutki ciągną za sobą niektóre ich zachowania – mówi st. sierż Justyna Makowska.

Pięciu nietrzeźwych nastolatków
Od st. sierż. Justyny Makowskiej dowiedzieliśmy się, że akty prawne regulujące zasady postępowania w sytuacjach, w których stroną staje się nieletni sprawca czynu karalnego to ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawa o przeciwdziałaniu narkomani oraz ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomani.

– Każda sytuacja, w której interweniują policjanci wobec osób nieletnich jest inna. Trudno przywołać konkretny algorytm postępowania. Wykonując czynności służbowe policjanci mają prawo do legitymowania nieletniego, ujęcia nieletniego, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu. Ponadto wykonując czynności w stosunku do nieletniego sprawcy czynu karalnego do przeszukania, zatrzymania, przesłuchania jak również do badania na zawartość alkoholu jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie. W zależności od okoliczności sytuacji nieletni może być oddany pod opiekę rodziców. Konsekwencją tego jest późniejsza rozmowa profilaktyczna z nieletnim i rodzicem oraz monitorowanie zachowań nieletniego. Nieletni może być umieszczony w placówce zdrowia, izbie wytrzeźwień, Policyjnej Izbie Dziecka lub jednostce policji – w każdym takim przypadku następuje powiadomienie rodzica lub opiekuna nieletniego – mówi Justyna Makowska.

Zdaniem słupeckich funkcjonariuszy w przypadku stwierdzenia, że nieletni popełnia czyn karalny lub jest dotknięty demoralizacją przekazywany jest pod opiekę rodzica lub doprowadzany jest do szkoły.

– Takich sytuacji, w których nieletni przekazywani są rodzicom lub doprowadzani są do szkół jest na terenie Słupcy wiele. Jednak nie prowadzimy takich statystyk. Należy zauważyć, że nieletni będący w czasie zajęć szkolnych znajdują się pod nadzorem dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma prawny obowiązek informowania odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego czynu karalnego. W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich – mówi st. sierż. Makowska.

Od 1 stycznia do końca września na terenie Komendy Powiatowej Policji w Słupcy zatrzymanych było pięciu sprawców czynów karalnych z kategorii przestępstw kryminalnych.

– W tym samym okresie ujawnionych zostało pięć osób nieletnich pod wpływem alkoholu, sprawy zostały przekazane do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Słupcy. Innych statystyk związanych z osobami nieletnich KPP w Słupcy nie prowadzi – mówi Justyna Makowska.

Dyrektor broni uczniów
Dyrektor słupeckiego gimnazjum uważa, że mówiąc o demoralizacji młodzieży nie można uogólniać i całej młodzieży określać jedną etykietą.

– Uczniowie w wieku gimnazjalnym wkraczają w okres dojrzewania, co wiąże się z dążeniem do wolności i kształtowaniem tożsamości. W ten etap życia w sposób naturalny wpisuje się też skłonność do podejmowania prób przekraczania różnych granic stawianych przez dorosłych, w tym również do zachowań ryzykownych. Z naszego doświadczenia wieloletniej pracy z młodymi ludźmi wynika, że wielu z nich bardzo dobrze funkcjonuje społecznie, osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. W gimnazjum prężnie działa wolontariat, który zrzesza w tym roku już ponad 20% populacji uczniowskiej. W grupie tej są młodzi ludzie, którzy chcą robić coś dobrego dla innych, a ich działaniami kieruje bezinteresowność. Podejmują oni wiele inicjatyw na rzecz dzieci z naszego środowiska (przedszkolaków, wychowanków SOSW w Słupcy), jednak to nie budzi ciekawości mediów. Natomiast chętnie się Państwo skupiacie na zachowaniach problemowych, które są zdecydowanie rzadsze, a bardziej nagłaśniane. W naszym gimnazjum systematycznie diagnozujemy poziom bezpieczeństwa i problemy naszych uczniów. Na tej podstawie opracowujemy we współpracy z uczniami i rodzicami działania z zakresu profilaktyki szkolnej. W ich realizację włączają się wychowawcy, nauczyciele i specjaliści szkolni, w tym pracujący w szkole psycholog. Dziecko wychowuje nie tylko szkoła, ale również dom rodzinny. My ze swojej strony proponujemy rodzicom możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach – mówi dyrektor Żarnecka.

W czerwcu psycholog szkolny podczas spotkania plenarnego przeprowadził dla rodziców szkolenie „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”, a wychowawcy rozdali pozyskane we współpracy z MKRPA w Słupcy broszury informacyjne. Zdaniem dyrekcji praca wychowawcza z uczniami ma charakter ciągły, a nie sporadycznych akcji, na co składa się szereg różnych działań.

Co roku gimnazjum organizuje Dzień Profilaktyki, który podsumowuje podejmowane w danym roku oddziaływania. W poprzednim roku szkolnym tematem przewodnim były substancje psychoaktywne, w tym alkohol, narkotyki i dopalacze. Czy to wszystko pomaga wychować młodzież? Czy mimo to słupecka młodzież jest zdemoralizowana, jak twierdzi nasz czytelnik? Zdania z pewnością są podzielone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *