MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM – odbyły się eliminacje powiatowe

15 marca, 2019

14 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Jury eliminacji pod przewodnictwem st. kpt. Mariusza Pawela oraz członków komisji; mł. asp. Adama Kruszyńskiego, dh Ireneusza Majewskiego, dh Szczepana Babacz dokonała oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, na podstawie których ustaliła kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych;

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe, klasy I – VI)

1. Dominik Wesołek – Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym
2. Dawid Orchowski – Szkoła Podstawowa w Lądku
3. Patrycja Woźniak – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
4. Eliza Indycka – Szkoła Podstawowa w Powidzu
5. Aleksandra Kameduła – Szkoła Podstawowa w Bielsku

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VII oraz Gimnazja klasy III)
1. Kacper Król – Gimnazjum w Lądku
2. Maria Łopuch – Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku
3. Hanna Fajfer – Gimnazjum w Ostrowitem
4. Marta Wardęcka – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie.
5. Paweł Chwalik – Zespół Szkolno Przedszkolny w Powidzu

III grupa wiekowa (szkoły Ponadgimnazjalne)
1. Aleksander Wrzesiński – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy
2. Wiktor Kieliszak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
3. Kacper Kaczmarek – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
4. Natalia Matuszewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie
5. Dominik Kusiołek – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Finał Powiatowy zaszczycili swoją obecnością; Wicestarosta Słupecki Pan Czesław Dykszak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st. bryg. Bogdan Kowalski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy dh Szczepan Babacz. Za przygotowanie turnieju odpowiedzialny był Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego mł. kpt. Jerzy Orchowski jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy. Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy (w tym również upominki i materiały promujące Powiat Słupecki) oraz nagrody rzeczowe od Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy. Zwycięzcy eliminacji powiatowych; Dominik Wesołek, Kacper Król oraz Aleksander Wrzesiński wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. w Koninie.
Ciekawostką dla uczestników były również zajęcia edukacyjne na mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych. Jest to „Wielkopolski program zapobiegania i walki z pożarami – edukacja i profilaktyka pożarowa”, mający na celu m.in. ograniczenie ofiar śmiertelnych w pożarach w budynkach mieszkalnych.
Opracowanie: mł. kpt. Jerzy Orchowski; Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański; mł. kpt. Jerzy Orchowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *