Nacisk na porządek

19 maja, 2010

Powidz: Interpelacje radnych
Uprzątnięcie poboczy, naprawa dziur w jezdniach, wywóz śmieci… – głównie kwestie porządkowe poruszyli radni na sesji absolutoryjnej. Ryszard Grześkowiak – wójt powidzkiej gminy zapewnił o jak najszybszym załatwieniu podniesionych spraw.

Monitowano o między innymi uporanie się z wyrwą powstałą po budowaniu kanalizacji, załataniu dziur w drodze prowadzącej do Słoszew, częstszym wywozie nieczystości z pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci (radny Stanisław Malczewski), naprawie lampy ulicznej na ulicy Piaski w kierunku Witkowa (radny Grzegorz Nawrocki) i kolektora tłocznego wybijającego wodę na ulicy Radońskiego (radny Wojciech Wysocki).

Natomiast radna Hanna Bełdzikowska prosiła o zainteresowanie się możliwością ponownego ustawienia bankomatu przy Urzędzie Gminy. Podkreśliła, że stał się on bardzo pomocy zarówno dla mieszkańców, jak i wczasowiczów spędzających urlop na powidzkich terenach.

,,Bankomaty nie są nasze. One należą do banku. Bankomat przy Urzędzie był własnością PKO. Bank zlikwidował go po sezonie letnim. Wystąpimy z pismem o jego przywrócenie, tym bardziej, że oprócz opłaty za użyczone media, nie chcemy od nich żadnych innych pieniędzy. Zgodzili się wtedy postawić bankomat na okres wakacji. Trudno powiedzieć, czy będą chcieli, by był on dostępny tu przez cały rok, jednak na pewno wystąpimy z taką propozycją” – poinformował Ryszard Grześkowiak – wójt gminy.

Jakub Gwit – przewodniczący Rady zwrócił się do wójta o ponowienie monitu do Powiatowego Zarządu Dróg, by zajęli się wreszcie uporządkowaniem drogi powiatowej z Powidza prowadzącej w kierunku Witkowa. Radnemu chodziło głównie o uprzątnięcie poboczy oraz uzupełnienie barierek (za oczyszczalnią ścieków) i doprowadzenie ich do należytego stanu.

Zaapelował także o podjęcie działań w celu stworzenia boisk do siatkówki plażowej w Powidzu. Co prawda zaznaczył, że takie są już na plaży w Przybrodzinie, ale – jak stwierdził – przydałyby się one także na powidzkich plażach. O zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg z ponowną prośbą o porządek (pobocza i naprawa barierek) drogi powiatowej Powidz – Wylatkowo prosił także radny Włodzimierz Wełnitz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *