Największe przedsięwzięcie w historii powiatu słupeckiego

5 września, 2021

W piątek (27.08) w samo południe odbyła się uroczystość związana z symboliczną inauguracją kolejnego etapu budowy dróg obronnych na odcinku Powidz – Niezgoda, oraz Niezgoda -Kochowo.
Na placu budowy spotkali się przedstawiciele inwestora, czyli Starostwa Powiatowego w Słupcy, wykonawcy, czyli firmy Budimex oraz wojewody wielkopolskiego, lokalnych samorządów gminnych, rady powiatu, wojska i inni zaproszeni goście. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo, którą realizuje firma BUDIMEX opiewa na kwotę 49 860 859 zł.

– Ta inwestycja to największe przedsięwzięcie w historii powiatu słupeckiego, koszt rozbudowy szpitala to była kwota ok. 30 mln zł, teraz inwestycje drogowe związane z budową, modernizacją i rozbudową sieci dróg w okolicach Powidza to jest już w tej chwili w granicach 200 mln zł, a pewnie będzie więcej, kto wie czy nie drugie tyle. To jest deszcz pieniędzy który spadł na nasz powiat (…) dzięki tej ogromnej inwestycji państwowej. Powiat Słupecki przejął na siebie rolę realizatora zadania, które realizowane jest w ramach strategii obronnej naszego państwa. To nie znaczy, że te drogi które określamy jako drogi obronne będą służyły tylko wojsku, będę to drogi służące mieszkańcom naszego powiatu i turystom którzy do nas przyjeżdżają. Jest to potężny impuls rozwojowy dla całego naszego powiatu, bo przecież teraz przy tych drogach zacznie też rozwijać się turystyka, a kto wie czy w momencie kiedy uda nam się podpisać umowę na przedłużenie drogi, na połączenie Powidza z autostradą A2 czy nie powstaną nowe tereny inwestycyjne, na terenie gminy Strzałkowo, w okolicach Ciosnej, czy też dalej na terenie gminy Słupca – powiedział starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

– Historię i kolejne etapy realizacji największej budowy dróg na terenie powiatu słupeckiego przedstawił wicestarosta Czesław Dykszak; Wszystko zaczęło się w 2016r., odbywały się spotkania wojska, samorządów, ministerstwa obrony, ministerstwa infrastruktury (…) – powiedział Dykszak, który przypomniał że cała inwestycja jest podzielona na trzy etapy – Na dzień dzisiejszy w ramach I etapu budowy Niezgoda – Kochowo, Niezgoda – Powidz jest to łącznie prawie 10 km, wykonawcą tego odcinka jest firma Budimex, z którą podpisaliśmy umowę 21 sierpnia 2020r. i zadanie to ma być skończone do 15 września 2022r. , kolejnym etapem który już rozpoczęliśmy, czyli obwodnica Powidza- Przybrodzina, której długość wynosi ponad 8 km, oraz odcinka od Smolnik do skrzyżowania na Ostrowo – 4 km , w sumie będzie to ponad 12 km, na dzień dzisiejszy już też mamy podpisaną umowę z lipca tego roku, którą również będzie wykonywać firma Budimex. Jeśli chodzi o trzeci etap, czyli od Niezgody, poprzez Sierakowo, drogę 92, tory kolejowe, aż do autostrady, w tym roku ma być podpisana umowa – ta droga ma powstać do końca 2026 r. – powiedział wicestarosta.


Spotkanie zakończyło symboliczne wkopanie łopat przez zaproszonych gości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *