Nauczyciele u Marszałka

20 października, 2009

Andrzej-GrzeszczakPonad 500 nauczycieli z całej Wielkopolski przybyło na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka do Teatru Wielkiego 17.10.09r. Okazją do wyjątkowego spotkania było święto Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu marszałka honory gospodarza pełniła Krystyna Poślednia – Członek Zarządu Województwa , która powitała zebranych i przekazała życzenia z okazji święta. Wieczór uświetnił uroczysty koncert muzyki Giuseppe Verdiego z Opery „ Ernani”.

Koncert dostarczył zaproszonym gościom wspaniałych wrażeń muzycznych , którzy nagrodzili artystów kilku minutową owacją na stojąco. Sobotnie przedstawienie to debiut nowo powołanego Dyrektora Teatru Wielkiego Michała Znanieckiego, który zastąpił odwołanego przez marszałka Sławomira Pietrasa . Obok poznańskich artystów znakomicie zaprezentowali się gościnnie występujący śpiewacy z USA . Koncert poprzedzony był spotkaniem podczas , którego wręczono nagrody dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi województwa . W uroczystości wzięli udział również Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Walkowiak oraz szefowie wojewódzkich struktur nauczycielskich Związków Zawodowych. Nagrody otrzymało 36 nauczycieli w tym 7 z subregionu konińskiego. Są to nagrody finansowe Marszałka I i II stopnia oraz wyróżnienia Marszałka I i II stopnia .

Podczas uroczystości wręczone zostały również stopnie awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na fakt , że szkoły i placówki oświatowe podległe sejmikowi są widoczne w środowisku i wykonują liczne zadania na rzecz oświaty powiatowej i gminnej np. działalność Publicznych Bibliotek Pedagogicznych , Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli czy kształcenie przyszłych nauczycieli w Kolegiach Języków Obcych. Spotkanie nauczycieli organizowane od kilku lat przez marszałka posiada również duży wymiar integrujących środowisko nauczycielskie z województwa, ponieważ jest to jedyne tak liczne spotkanie pedagogów z całej Wielkopolski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *