Nauczycielka z Wólki niewinna!

27 czerwca, 2013

Informowaliśmy już o konflikcie na linii Agata Nowak-Gibas – nauczyciel muzyki w szkole w Wólce, a dyrektorem tej placówki Józefem Sikorskim. Dyrektor, przeciw nauczycielce skierował sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim z długą listą zarzutów. 17 czerwca, w Kuratorium Oświaty w Poznaniu zapadła decyzja w tej sprawie – wszelkie zarzuty skierowane przez dyr. Sikorskiego przeciwko nauczycielce zostały oddalone, tym samym zapadł wyrok uniewinniający.

Przypomnijmy o co poszło. Dyrektor Józef Sikorski m.in. zarzucił nauczycielowi muzyki Agacie Nowak-Gibas odnotowywanie zajęć, które nigdy nie miały miejsca, mówiąc krótko fałszowanie szkolnych dokumentów. Nauczycielka zatrudniona jest, a raczej była (w maju złożyła wymówienie), na pół etatu. Wobec tego miała do odrobienia bezpłatne godziny.

Okazało się, że w pierwszym półroczu miała ich w obowiązku znacznie mniej, niż zrealizowała. Dlatego też zwróciła się do dyrektora z pytaniem, czy tej nadwyżki godzin nie może przełożyć na drugie półrocze. Trzeba dodać, że Agata Nowak-Gibas jest przede wszystkim nauczycielem gitary w ZSM Słupca i chodziło jej tu o problem z dojazdem.

Więcej w „Gazecie Słupeckiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *