NIE dla wiatraków i biogazowni

15 kwietnia, 2013

Wójt Gminy Słupca, na dzień 7 kwietnia, zwołała przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Cienin Zaborny w celu wyrażenia opinii dotyczącej możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł energii w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Spośród 658 osób uprawnionych do głosowania w konsultacjach wzięło udział jedynie 116 mieszkańców, którzy w głosowaniu tajnym opowiedzieli się przeciw lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni, natomiast zielone światło zapalili dla lokalizacji kolektorów słonecznych, wykorzystywania energii geotermalnej i energii wody.

Świetlica wiejska przy OSP stała się na trzy godziny lokalem wyborczym. Pomiędzy godziną 15 a 18 mieszkańcy sołectwa Cienin Zaborny mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawie ewentualnych lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie ich sołectwa. Uprawnionych do głosowania było 658 mieszkańców. Ze swojego prawa głosu skorzystało zaledwie 116. Niemniej jednak wynik konsultacji, jak zapowiedziała wójt Grażyna Kazuś, jest wiążący. Mieszkańcy otrzymali karty do głosowania, na których zakreślając TAK lub NIE, opowiedzieli się za lokalizacją pięciu rodzajów OZE. Komisja gminna w składzie: Karol Kujawa, Sylwia Najdzińska, Joanna Dobrychłop-Święcicka, Teresa Maniak i Kazimierz Kruszyński, po podliczeniu wszystkich głosów odczytała wyniki głosowania:

ENERGIA WIATRU (farmy wiatrowe):
TAK 42 głosy;
NIE 74 głosy

ENERGIA SŁOŃCA (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne):
TAK 79 głosów;
NIE 37 głosów

ENERGIA GEOTERMALNA:
TAK 67 głosów;
NIE 46 głosów

ENERGIA WODY:
TAK 66 głosów;
NIE 49 głosów

BIOGAZOWNIA:
TAK 26 głosów;
NIE 88 głosów

Przebieg konsultacji społecznych obserwowała Anna Maciejewska. – Zdanie mieszkańców będzie podstawą do podjęcia decyzji przez panią wójt i radnych, czy uwagi do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy odrzucić czy przyjąć. Z wyniku głosowania jasno widać, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na lokalizacje elektrowni wiatrowych i biogazowni. W kwestii trzech pozostałych odnawialnych źródeł energii wypowiedzieli się większością na „tak”. Dziwić może tak niska frekwencja, biorąc pod uwagę zamieszanie jakie było przy konsultacjach studium Urzędzie Gminy, spodziewałem się, że będzie więcej osób. Konsultacje mogły być przeprowadzone w dwojaki sposób – po pierwsze zebranie wszystkich mieszkańców i wspólna, ogólna i jawna decyzja. Uważaliśmy jednak, że aby nie było presji mieszkańców, sąsiadów, znajomych na siebie, uznaliśmy, że najlepiej będzie jeżeli konsultacje zostaną przeprowadzone w formie głosowania tajnego. Daliśmy możliwość każdemu mieszańcowi opowiedzenia się swobodnie, indywidualnie i anonimowo, bez nacisków. Nie mogliśmy przeprowadzić referendum, gdyż rządzi się ono swoimi prawami – w referendum, aby było wiążące, musi wziąć udział 50% plus jeden uprawnionych do głosowania; poza tym referendum musi odbywać się na terenie całej gminy a nie wybiórczo w poszczególnych sołectwach – powiedział doradca wójta Karol Kujawa. Wójt Grażyna Kazuś niedzielną frekwencję określiła jako beznadziejną

– Mieszkańcy nie skorzystali z możliwości głosowania, wypowiedzenia się. Od kilku miesięcy trwa dyskusja o odnawialnych źródłach energii a szczególnie o ewentualnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Na sesjach głośno bywało – przychodzili zwolennicy i przeciwnicy a 116 osób na ponad 600 mających prawo głosu – nie rozumiem takiego podejścia. Mimo tak niskiej frekwencji uszanujemy wolę społeczeństwa.

Podczas konsultacji komisja odnotowała jeden incydent, jakim było odmówienie udziału w głosowaniu Adamowi Głowackiemu, który nie jest mieszkańcem sołectwa Cienin Zaborny. Zainteresowany głosowaniem Adam Głowacki zwrócił się, 5 kwietnia, z pisemnym wnioskiem o umożliwienie mu takowego. Jak zapewniły władze gminne mieszkaniec ten otrzyma odpowiedź na piśmie, ale nie będzie ona inna od tej, którą usłyszał.

Z mieszkańcami sołectwa Kowalewo – Opactwo i sołectwa Kowalewo – Sołectwo, konsultacje odbyły się 14 kwietnia 2013 roku w godz. 15.00 do 18.00 w sali OSP w Kowalewie – Opactwie.

  1. Racja. Nie ma zagrożenia gazowego, toteż nie jest potrzebne nikomu wentylowanie otoczenia bez potrzeby. No, chyba w razie alarmu = panowie Niemncy, gaz się ulatnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *