Nie stwierdzono wygaśnięcia mandatu Bartza

13 marca, 2010

Sesja Rady Gminy Orchowo
W związku ze złożeniem rezygnacji radnego Wojciecha Bartza z dalszego pełnienia funkcji, przewodniczący Rady Gminy Hieronim Adamczyk wprowadził do porządku obrad lutowej sesji (25.02) projekt uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego. Większość radnych, tłumacząc swoją decyzję oszczędnościami, odrzuciła projekt tej uchwały. W związku z powyższym, wyborów uzpełniających w Orchowie nie będzie.

Pierwsza dyskusja na temat projektu tej uchwały została podjęta na wspólnym posiedzeniu komisji (23.02). Wójt Teodor Pryka wyjaśnił, że jeżeli wojewoda wielkopolski ogłosi wybory do 10 marca, to wtedy zostaną przeprowadzone, co wynika z kalendarza wyborczego. Jak mówi ordynacja wyborcza, wybory uzupełniające do Rad Gmin przeprowadzane są wtedy, gdy terminowe wybory przypadają nie bliżej niż za pół roku. Tak więc wybory w Orchowie musiałyby się odbyć najdalej do 12 maja.

Rada Gminy po złożeniu rezygnacji ma trzy miesiące na podjęcie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego. Orchowscy radni stwierdzili, że skoro tak, to wstrzymają się z podjęciem tej uchwały do marca, bo wtedy będzie już za późno na rozpisanie wyborów uzupełniających, a ich głównym argumentem było unikniecie dodatkowych kosztów. Hieronim Adamczyk wyraził swoją wątpliwość, czy takim posunięciem nie pozbawią kandydatów i wyborców prawa głosu, na co Edward Lewandowski odparł, że dzięki temu zaoszczędzą pieniądze, bo gmina dużo wydała na odśnieżanie dróg (ponad 60 tys. zł).

Podczas głosowania na 10 radnych – 7 opowiedziało się za przełożeniem uchwały, a 3 wstrzymało się od głosu (Michał Matkowski, Ryszard Świtek i Bogdan Piotrowski). Gdy ten sam temat powrócił do ostatecznego głosowania na sesji (25.02) radny Michał Matkowski zauważył, że oszczędności nie będą zbyt duże, bo wybory samorządowe finansowane są ze środków zewnętrznych, a po odrzuceniu uchwały Rada będzie blokowała możliwość rozpisania wyborów.

Zaproponował podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu, bo przecież radny Wojciech Bartz sam zrezygnował. Dodatkowo wójt Pryka wyjaśnił, że nawet gdyby Rada teraz podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu, nie jest pewne, że wojewoda podejmie decyzję o rozpisaniu wyborów uzupełniających. Podczas ostatecznego głosowania za wycofaniem uchwały z obrad lutowej sesji opowiedziało się 9 radnych, przeciwni byli: Ryszard Świtek, Jacek Misztal, Michał Matkowski, Hieronim Adamczyk i Maria Hendrysiak.

Tak więc większością głosów radni zdecydowali, że wyborów uzupełniających w okręgu Orchowo nie będzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *