Nie zabraknie miejsc dla przedszkolaków

19 maja, 2011

Dodatkowy oddział przedszkolny zostanie otwarty w Zespole Szkół Muzycznych
Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny w świetle Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2011 roku, dotyczyć będzie dzieci w wieku 5 lat, które obowiązane będą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Miasto Słupca, by zapewnić prawidłową realizację zapisów ustawy, od 1 września organizuje dodatkowy oddział przedszkolny dla 38 nieprzyjętych dzieci, który będzie się mieścił w budynku Zespołu Szkół Muzycznych.

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 9 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw).

Od dnia 1 września 2012 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie dzieci sześcioletnie. W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, będą miały obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 10 ww. ustawy). W roku szkolnym 2010/2011 dzieci urodzone w roku 2005 (jako 5-latki) miały bowiem prawo, a nie obowiązek, odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli z tego prawa nie skorzystały, w roku szkolnym 2011/2012 jako 6-latki są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. – Tyle zapisy ustawy.

Jak poinformował burmistrz Michał Pyrzyk, zgodnie z ustaleniami miejskiej Komisji Oświaty, żadne z dzieci, w tym okresie przejściowym, których oboje rodzice pracują, nie pozostanie bez opieki przedszkolnej – W wyniku reformy oświatowej obowiązek przedszkolny dotyczy dziś 5 i 6-latków, z zastrzeżeniem, że w przypadku 6-latków rodzice mają wybór, czy dziecko będzie uczęszczać do szkoły, czy do przedszkola. W naszym przypadku tylko czworo dzieci będzie szybciej chodzić do szkoły. W związku z tym w przedszkolach brakuje miejsc dla młodszych roczników. Tak jest w całej Polsce, choć jest to sytuacja przejściowa i trwać będzie jeszcze tylko rok. W ubiegłym roku dodatkowy oddział przedszkolny został otwarty w Przedszkolu Nr 1. W nadchodzącym roku szkolnym dodatkowy oddział zamiejscowy pod szyldem Przedszkola Miś, zostanie otwarty w budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy. Mamy 38 dzieci nieprzyjętych (których oboje rodzice pracują) i nie możemy pozwolić, by nie uczęszczały one do przedszkola. Dyrektor Szkoły Muzycznej wyraził zgodę na utworzenie oddziału przedszkolnego. Budynek spełnia wymogi i dzieci będą miały doskonałe warunki do nauki i zabawy, gdyż szkoła muzyczna pracuje w godzinach popołudniowych, więc od rana panuje tam cisza i spokój. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna oceniła, iż szkolne pomieszczenia spełniają kryteria, dodatkowo w czasie wakacji zostaną one odnowione i doposażone. Oddział przedszkolny będzie miał odrębne wejście, dostęp do zielonego placu na świeżym powietrzu, będzie pracował 9 godzin, z pełnym wyżywieniem dostarczanym z kuchni Przedszkola Miś. Po roku funkcjonowania tego oddziału dzieci powrócą do wybranych przez ich rodziców przedszkoli.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola jasno określają, iż pierwszeństwo mają dzieci rodziców obojga pracujących oraz zamieszkujących na terenie miasta.

W roku szkolnym 2011/2012, na terenie miasta Słupca, funkcjonować będą nadal trzy przedszkola, z liczbą dzieci: Przedszkole Nr1 – 146 dzieci (6 oddziałów, oczekuje 12 dzieci – 3-latków, w tym 3 spoza miasta); Przedszkole Miś – 161 dzieci (7 oddziałów, oczekuje 6 dzieci – 3-latków, w tym 2 spoza miasta oraz 4 dzieci – 4-latków, w tym 1 spoza miasta); Przedszkole Jarzębinka – 150 dzieci + 20 „0” (6 oddziałów + oddział „0”), oczekuje 7 dzieci – 3-latków, w tym 1 spoza miasta). Ogółem na liście rezerwowej jest 29 dzieci, w tym 22 ze Słupcy (nie spełniają podstawowych kryteriów przyjęcia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *