Nie żyje Szczepan Babacz

9 lutego, 2021

W wieku 75 lat zmarł Szczepan Babacz. Był pierwszym w historii powiatu słupeckiego sekretarzem urzędu Starostwa Powiatowego w Słupcy. Funkcję tę pełnił od 1 lutego 1999 roku do 31 marca 2003 roku. Urodził się 26 grudnia 1946 roku w Słupcy, jako syn Stanisława i Lucyny z Makowskich. Był absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 i Technikum Ekonomicznego w Słupcy oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Wydział Prawa i Administracji.

Praca zawodowa? Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1967-72, praktykowałem w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy, z czasem zostałem inspektorem, potem starszym inspektorem kontroli w Wydziale Skupu. Od 1 stycznia 1973 do 30 czerwca 1978 piastowałem stanowisko sekretarza w lądkowskim Urzędzie Gminy – opowiadał swojego czasu. 1 lipca 1978 roku nastąpiło połączenie się Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Ciążeń i Lądek. Szczepan Babacz został prezesem zarządu. W okresie 1990-91 kierował słupeckim sklepem w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „Podgórny”. W latach 1992-95 przebywał za granicą. Od 1996 do 1999 był podinspektorem do spraw podatków, opłat i płac w lądkowskim Urzędzie Gminy, a od 1 lutego 1999 do 31 marca 2003 sekretarzem powiatu w Starostwie Powiatowym w Słupcy. Po nagłej śmierci Zbigniewa Mendla prezesa GS „SCh” w Lądku, Szczepan Babacz ponownie kieruje tą spółdzielnią.


Był długoletnim działaczem ochotniczych straży pożarnych; członek OSP w Lądku, prezes Zarządu Gminnego ZOSP, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Koninie, członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Koninie i Poznaniu. Był członkiem prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy i członkiem zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, kadencji 2017- 2022.

Władysław Filipczak, HG, Fot. Janusz Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *