Niejasne reguły gry

10 kwietnia, 2011
Niejasne reguły gry
Niejasne reguły gry

W piątek (25.03) golińscy radni obradowali podczas kolejnej, siódmej już, sesji Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było podjęcie decyzji o przystąpieniu do spółki prawa handlowego, tzw. spalarni odpadów. Radni nie chcieli podejmować pochopnie decyzji.

TRUDNA DECYZJA
Radny z Goliny Wojciech Grodzkizabrał głos w tej sprawie. „Proponuję wycofanie tego punktu z obrad. Tydzień temu byliśmy przekonani, że będziemy głosowali przeciw. Po wczorajszej komisji zdania są podzielone. Pod presją nie będziemy głosować, temat powinniśmy przedyskutować i przegłosować najpierw na najbliższej komisji. Pod presją przyjmowaliśmy wiele rzeczy. Tak jak ostatnio 15 minut po komisji była sesja i niektórzy radni byli niezadowoleni z tego co zrobili przed chwilą. Nie możemy działać pod presją i mój wniosek uważam za uzasadniony. To są różne zasadzki w tym statucie.” – mówił radny Grodzki.

Burmistrz Nowicki zaproponował, by punktu z obrad nie wycofywać, żeby w protokóle był zapis o podjęciu tego tematu. Przewodnicząca Kapturska powiedziała, że nie można wziąć na swoją odpowiedzialność tego, że inwestycja może nie zostać zrealizowana. Punkt nie został wycofany z porządku obrad. Burmistrz poinformował, że 30 marca rada Konina będzie obradować nad przystąpieniem do spółki.

Głos zabrał Lech Kwiatkowski: „Wnioskuję, żeby w dniu dzisiejszym nie omawiać tego tematu, ale wnioskuję również, żeby w niedługim czasie, po 30 marca, pani Przewodnicząca zwołała komisję w tym temacie i sesję nadzwyczajną.”

„Projekt umowy z tą spółką musi być sprecyzowany jasno. W moim rozumieniu w tej chwili projekt jest sporządzony na szkodę gminy. Spółka będzie decydować o zaciąganiu kredytów, o łączeniu się z innymi spółkami, a decydentem będzie grupa większościowa. Ten temat powinien być wyjaśniony. Radcy prawni powinni zająć się tematem prawnym, w jaki sposób my będziemy obciążeni finansowo z tytułu przystąpienia. Chcę, żeby było również określone ile w latach 2011-2014 gmina Golina do spółki wprowadzi pieniędzy. Łatwo jest pomagać każdemu i innym, pomagamy drogom wojewódzkim, powiatowym, krajowym. Gdy my występujemy o pomoc dla naszych działań, tej pomocy nie uzyskujemy.” – mówił Wojciech Wojdyński.

Burmistrz powiedział, że wnioski Wojdyńskiego nie są możliwe do spełnienia. „Reguły gry będą określone w późniejszym terminie. Podejmując tę uchwałę nie ponosimy wielkiego ryzyka, ewentualnie tracimy 5000 złotych. Źle by było, gdyby gmina Golina została na aucie.” – mówił Burmistrz. Radni na najbliższej komisji będą w dalszym ciągu dyskutować na temat spalarni.

POMOC UDZIELONA
Do ponownego rozpatrzenia wrócił projekt uchwały o pomocy finansowej dla powiatu konińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w stronę Kazimierza Biskupiego. Radni tym razem bez żadnych oporów podjęli uchwałę. 13 radnych było za, 1 głos był wstrzymujący.

FUNDUSZ ZAAKCEPTOWANY
Innym z tematów podejmowanych na sesji było wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012. W tym punkcie radni również bez żadnych przeszkód przychylili się do uchwały.

Jedynym wyjątkiem był radny Wojciech Grodzki, który ma zastrzeżenia w tej kwestii: „Chciałem wytłumaczyć dlaczego wstrzymałem się od głosu. W ustawie o funduszu sołeckim nie ma jeszcze żadnego rozwiązania dla rad osiedlowych, dlatego ta uchwała do końca mi nie pasuje.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *