Niemal 2,7 mln. zł na inwestycje w gminie Ostrowite

18 listopada, 2020

Ostrowicki magistrat opracował projekt budżetu gminy na rok 2021. Znalazły się w nim dochody budżetu w łącznej kwocie 27 447 661,34 zł, a wydatki 27 028 498,14 zł, z czego środki przeznaczone na inwestycje to 2 671 624,47 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące zadania:

 1. Kanalizacja Kosewo Giewartów – 1 107 699,40 zł (I etap; II etap do 30.07.2022r.)
 2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20 000,00 zł
 3. Wkład własny na przebudowę ul. Armii Krajowej w Giewartowie – 248 000,00 zł
 4. Wkład własny na budowę chodnika w m. Kąpiel – 40 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki)
 5. Modernizacja ul. Słonecznej w Ostrowitem – 104 759,20 zł (w tym Fundusz Sołecki)
 6. Modernizacja drogi gminnej Gostuń Sienno – 168 700,00 zł
 7. Montaż dwóch urządzeń pomiaru prędkości na sygnalizacji świetlnej w Ostrowitem – 20 000,00 zł
 8. Wkład własny na przebudowę drogi gminnej Siernicze Wielkie-Posada – 248 000,00 zł
 9. Wkład własny na przebudowę drogi gminnej w m. Michałowo – 132 000,00 zł
 10. Wkład własny za zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego – 230 000,00 zł (w tym 200 000,00 OSP Szyszłowo)
 11. Wkład własny na termomodernizację budynków szkół podstawowych z terenu gminy – 244 191,90 zł (I etap, II etap do 31.08.2022r.)
 12. Oświetlenie uliczne w miejscowościach:
 1. Koszary Jarockie – 15 000,00 zł
 2. Szyszłowo – 36 047,65 zł (w tym Fundusz Sołecki)
 3. Izdebno – 11 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
 4. Kania – 6 000,00 zł (Fundusz Sołecki)
 5. Tomaszewo – 18 527,29 zł (Fundusz Sołecki)
 1. Centralne ogrzewanie w świetlicy w Dołach – 14 401,83 zł (Fundusz Sołecki)
 2. Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Izdebno – 7 297,20 zł (Fundusz Sołecki)
 3. Dotacje dla parafii na konserwację zabytków – łącznie 40 000,00 zł (2×20000,00)
 4. Dotacja dla Spółek Wodnych na meliorację rowów w gminie Ostrowite – 5 500,00 zł
 5. Dofinansowanie transportu zbiorowego w powiecie słupeckim (PKS) – 18 100,00 zł
 6. Wkład własny na odnowienie pomnika Powstańców Styczniowych w Mieczownicy – 30 000,00 zł
 7. Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego- schronisko Katarzynowo – 35 000,00 zł

W ramach budżetu zaplanowano także spłatę kredytów z lat poprzednich w wysokości 992 195,02 zł.

W dochodach budżetu nie ujęto ewentualnych wpływów z dotacji zewnętrznych (wnioski złożono na łączną kwotę: 14 314 710,21 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *