Nierzetelne informacje na temat biogazowni

3 czerwca, 2011

Z wójtem Andrzejem Grzeszczakiem rozmawia Tomasz Frankowski

Tomasz Frankowski: Gdzie dokładnie znajduje się lokalizacja biogazowi na terenie gminy i kiedy planowana jest inwestycja?
Andrzej Grzeszczak: Obecna lokalizacja planowana jest w obrębie wsi Sławsk. W sąsiedztwie przyszłej oczyszczalni ścieków i byłego składowiska odpadów. Miejsce to jest odległe od zabudowań, a w bliskim sąsiedztwie autostrady A-2. O szczegóły dotyczące kalendarza inwestycji proszę pytać inwestora, który zwrócił się do Urzędu Gminy w Rzgowie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Biorąc pod uwagę fakt, że lokalizacja znajduje się na terenie „Natura 2000” inwestor zobowiązany jest przedstawić pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jeżeli taką uzyska będzie pewność, że instalacja jest bezpieczna dla środowiska. Anonimowy komitet protestacyjny zbierający podpisy przeciw biogazowi podaje nierzetelne informacje na temat planowanej inwestycji. Obwiniając jednocześnie wójta za jej lokalizację. W związku z tym chciałbym sprostować, że wójt nie ma prawa decydować o tej lokalizacji tylko inwestor, właściciel gruntów na mocy obowiązującego prawa o budowie biogazowi rolniczej o mocy do 0,5 MW. Ażeby poinformować mieszkańców o charakterze tej inwestycji zamieszczę na stronie internetowej urzędu materiał, który przywiozłem ze szkolenia w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

T.F. Kto zdecydował o przeniesieniu dzieci do innego gimnazjum i czy były w tej sprawie protesty rodziców.
A.G. O wyborze szkoły decydują rodzice wraz z dziećmi. Mają oni do wyboru gimnazjum w obwodzie, który zamieszkują lub inne poza obwodem. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Osieczy w ostatnich latach w zdecydowanej większości wybierali gimnazjum w Rzgowie. Tym samym uczęszczali do szkoły poza swoim szkolnym obwodem. Ażeby uporządkować ten niewłaściwy stan rzeczy odbyły się spotkania rodziców z dyrektorami gimnazjów w Rzgowie i w Sławsku, podczas których przedstawiono oferty edukacyjne szkół. Ja również uczestniczyłem w jednym z tych spotkań. Nie można, więc nazwać spotkań i rozmów protestem. Ostatecznie przyszli absolwenci SP w Osieczy trafią do Gimnazjum w Rzgowie i w Sławsku. W każdej ze szkół powstaną po dwa oddziały. Myślę, że jest to rozwiązanie optymalne, satysfakcjonujące wszystkie strony. Wspólnie z dyrektorami szkół podejmujemy działania zmierzające do powstrzymania odpływu uczniów do szkół w sąsiednich gminach np. Biskupic, Grodźca, Kawnic, Barczygłowa, Konina. Łącznie ponad 30 uczniów realizuje obowiązek szkolny poza gminą, co znacznie uszczupla subwencję oświatową dla naszej gminy.

T.F. Czy prawdą jest, że Pan Wójt będzie ubiegał się o mandat poselski w tegorocznych wyborach do parlamentu. Pana konkurenci zapowiadają referendum w sprawie odwołania wójta. Co Pan na to?
A.G. Nie będę startował w wyborach parlamentarnych. Priorytetem jest dla mnie praca na rzecz Mieszkańców Gminy Rzgów, którzy obdarzyli mnie, mój program wyborczy i Komitet „Odnowa” swoim zaufaniem. Uważam, że niespełna 6- cio miesięczny okres mojego urzędowania przyniósł sporo korzystnych dla gminy i mieszkańców zmian. Efekty pracy wójta, rady gminy i mieszkańców są widoczne i będą coraz bardziej. Przedstawię je w półrocznym sprawozdaniu w drugiej połowie czerwca. W środowisku nie brakuje oponentów, których nie interesuje rozwój gminy, lecz powrót do wcześniejszych wpływów, marazmu i nepotyzmu. Myślę, że po kilku anonimowych listach rozsyłanych po gminie, plotkach i fałszywiej krytyce działań wójta, zbieraniu podpisów przeciwko budowie biogazowi, oponenci sięgają po kolejny argument, czyli referendum. Jestem przekonany, że Społeczność Gminy Rzgów opowiedziała się wyraźnie w ostatnich wyborach i oczekuje teraz efektywnych działań oraz realizacji programu wyborczego a nie „igrzysk”, które mogą tylko hamować wprowadzanie korzystnych zmian. Jako były radny sejmiku będący w tzw. twardej opozycji wiem, że działania władzy należy kontrolować i recenzować. Wiem również, że konstruktywna opozycja proponuje lepsze, ciekawsze rozwiązania, których niestety nie widzę u moich przeciwników.

T.F. Jak długo potrwa bodowa chodnika przy ul. Zagórowskiej?
A.G. Zakończenie inwestycji tzw. drugi etap Odnowy Rzgowa planowane jest na koniec lipca bieżącego roku. Mam obietnicę wykonawcy, że prace przy ul. Zagórowskiej przyspieszą i zakończą się w czerwcu. Dalej prace przeniosą się na ul. Konińską.

T.F. Dlaczego Pan Wójt nie dotrzymał obietnicy w sprawie dofinansowania folderu promocyjnego Ekspedycji Nadwarciańskiej dla Organizacji Turystyki Nadwarciańskiej ? Wcześniej wyraził Pan zgodę objąć patronat nad imprezą.
A.G. Nie wycofuję się ze złożonej obietnicy dofinansowania folderu promocyjnego i ustaloną kwotę prześlę na wskazane konto. Chociaż przyznam, że organizacja ubiegająca się o sponsoring nie wywiązała się z ustaleń dotyczących projektu folderu. Biorąc pod uwagę fakt, że Ekspedycja kończy się w Gminie Rzgów i biorą w niej udział mieszkańcy naszej gminy to oprócz prywatnego wsparcia przekażę 10 nagród rzeczowych w imieniu urzędu gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *