Nowe rządy w Starostwie

14 listopada, 2018

Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem dla Powiatu Słupeckiego 13 listopada oficjalnie podpisali umowę koalicyjną, dając tym samy początek nowemu klubowi – Koalicyjnemu Klubowi Powiatu Słupeckiego. Skład klubu tworzą: Andrzej Biernat, Przemysław Dropiński, Andrzej Kasprzyk, Bogdan Kukulski, Waldemar Miernik, Henryk Tylman, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Piotr Gałan, Czesław Dykszak i Przemysław Niezbecki. KKPS będzie miał przewagę w powyborczej Radzie Powiatu, powodując tym samym zakończenie długoletnich rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie słupeckim. Przewodniczącym nowego klubu został Bogdan Kukulski, a jego zastępcą Czesław Dykszak.

W umowie koalicyjnej można przeczytać:

Kierując się dobrem Ziemi Słupeckiej i jej mieszkańców, w poczuciu odpowiedzialności wobec wyborców, którzy głosując zadeklarowali wolę zmian w Powiecie Słupeckim, strony umowy zdecydowały się na zawarcie kompromisu, umożliwiającego wyłonienie władz powiatu.
Jego podstawą jest przekonanie o potrzebie skuteczności w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków na inwestycje powiatowe, konieczności nadania impulsu rozwojowego gospodarce, zapewnienia prawidłowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dokończenie rozbudowy szpitala, poprawy funkcjonowania oświaty i zadbania o właściwy stan dróg powiatowych.
Wśród priorytetowych dróg wymagających remontu przy pozyskaniu środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Rozbudowy Dróg, w pierwszej kolejności wykonane będą drogi:
Słupca – Ląd – Zagórów oraz Giewartów – Siernicze Małe, ul. Sikorskiego w Słupcy, droga powiatowa w relacji Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice, Powidz – Smolniki Powidzkie, Młodojewo – Młodojewo Parcele oraz droga w Samarzewie. Podejmiemy starania, aby działania dotyczące rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury drogowej, przeprowadzić proporcjonalnie oraz w konsultacji z samorządami lokalnymi na terenie każdej gminy, wchodzących w skład Powiatu Słupeckiego.

Na spotkanie, podczas którego podpisana została umowa koalicyjna, zaproszono również wójt gminy Słupca, Grażynę Kazuś oraz wójta gminy Strzałkowo, Dariusza Grzywińskiego.
– Wyzwanie jest bardzo trudne, bo żadną tajemnicą nie jest, że współpraca powiatu słupeckiego z samorządami z terenów gminnych naszego powiatu do tej pory się nie układała. Obecność Pani Wójt i moja jest spowodowana tym, aby wesprzeć Państwa i dodać otuchy, że wybraliście dobrą drogę. Inną, bardziej sprawiedliwą dla interesów gmin niż tę proponowaną dotychczas przez PSL – podkreślił wójt Dariusz Grzywiński.

Nowy klub – Koalicyjny Klub Powiatu Słupeckiego przedstawił także swoich kandydatów na starostę słupeckiego, którym jest Jacek Bartkowiak oraz na wicestarostę – Czesław Dykszak. Głosowanie już 23 listopada, podczas obrad sesji Rady Powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *