Nowość – ruszyła klasa sportowa

17 września, 2010
Klasa IV B - klasa sportowa
Klasa IV B - klasa sportowa

Szkoła Podstawowa nr 3
Sportowa pasja (oczywiści realizowana w rozsądny sposób) może mieć tylko pozytywny wydźwięk dla naszego organizmu i to zarówno jeśli chodzi o świetną figurę, jak i kondycję, o zdrowiu już nie wspominając. Uprawianie sportu może stać się także sposobem na życie. Zresztą sport coraz bardziej zyskuje na popularności, a dzieci i młodzi ludzie z chęcią się do niego garną.

Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego słupeckiej „Trójki” – Dariusza Dobersztyna oraz Leszka Knotowicza w placówce tej została utworzona (jako pierwsza w mieście) klasa sportowa. Tworzą ją uczniowie jednej z klas czwartych. Warto dodać, że przygotowania do jej powstania rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku, gdy nauczyciele wychowania fizycznego przedstawili swój pomysł dyrektorowi szkoły. „Dostrzegli oni potencjał sportowy wśród uczniów klas drugich i uznali, że w oparciu o bazę w postaci hali widowiskowo – sportowej można podjąć wyzwanie, jakim jest utworzenie klasy sportowej” – mówi Agnieszka Orchowska – dyrektor szkoły, której pomysł spodobał się więc postanowiła przedstawić go Michałowi Pyrzykowi – burmistrzowi.

Zapoznała go także z harmonogramem działań przygotowawczych oraz kosztami, jakie wiążą się z funkcjonowaniem takiej grupy. Aprobatę władz uzyskano wiosną ubiegłego roku i rozpoczęto pracę nad tworzeniem klasy „Przeprowadzono test sprawnościowy wśród wszystkich dzieci klas trzecich, co pozwoliło wychwycić uczniów o wyraźnych predyspozycjach sportowych. Test ten powtórzono na wiosnę i wówczas uformował się ostateczny skład przyszłej klasy sportowej.

Zaproszono rodziców tych dzieci i przedstawiono im możliwości utworzenia klasy sportowej. Większość rodziców wyraziła zgodę na uczęszczanie ich pociech do tejże klasy. Kolejnym etapem było przeprowadzenie w obecności rodzica badań lekarskich. Pozytywna opinia lekarza oraz zgoda rodziców pozwoliły na ostateczne uformowanie składu osobowego klasy sportowej, w której oprócz ogólnego programu wychowania fizycznego chłopcy będą realizować program koszykówki z panem Dobrsztynem, zaś dziewczynki – program piłki siatkowej z panem Knotowiczem.

Łączny wymiar godzin wychowania fizycznego dla tej klasy to 10 godzin. Plan lekcji ułożono tak, aby dzieci nie kończyły zajęć później niż o 14.30. Wychowawcą klasy został Leszek Knotowicz. Z radością stwierdzam, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zapal uczniów, rodziców i nauczycieli wróży doskonałą współprace. Dorośli próbują pozyskać sponsoring na zakup jednolitych strojów sportowych, lepszych jakościowo piłek do kosza i siatkówki, halowego obuwia. Mam nadzieję, że tego powera starczy wszystkim co najmniej na trzy lata podstawówki” – podkreśliła dyrektor Agnieszka Orchowska.

•••

Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie nowo utworzonej klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. Ideą pracy z uczniami o predyspozycjach sportowych jest dbałość o rozwój ich uzdolnień, pełne wykorzystanie potencjału możliwości, jakimi dzieci dysponują. Prac uczniów i nauczycieli zaowocuje przygotowaniem prężnej grupy sportowców, którzy reprezentować będą naszą szkołę, miasto i powiat a w przyszłości, być może zasilą kadry różnych klubów i drużyn sportowych. Aby podnieść jakość kształcenia klasy sportowej, potrzeby jest odpowiedni sprzęt sportowy, jednolite stroje, obuwie i inne akcesoria. Dlatego zwracamy się z prośbą o sponsoring dla naszych uczniów. Osobom, firmą i instytucją, którzy zechcą wesprzeć pierwszą tworzoną w powiecie klasę sportową, oprócz wdzięczności gwarantujemy promocję poprzez umieszczenie logo na akcesoriach zakupionych z pozyskanych środków. Dobroczyńcy i sponsorzy szkoły zostaną uhonorowani umieszczeniem nazwy firmy na szkolnej stronie internetowej. Licząc na zrozumienie i pomoc podajemy numer konta Rady Rodziców: Rada Rodziców nr konta 6085420001000887470018 z dopiskiem „Klasa Sportowa”
Agnieszka Orchowska – Dyrektor SP3

  1. „Osobom, firmą i instytucją, którzy zechcą”

    Analfabetyzm. I to ma być dyrektor szkoły?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *