O tragedię nie trudno!

19 października, 2010
O tragedię nie trudno!
O tragedię nie trudno!

Ku przestrodze!
Rozpoczęty sezon grzewczy jest zawsze przyczyną powstawania wielu zagrożeń spowodowanych głównie przez nieznajomość elementarnych zasad dotyczących bezpiecznego składowania materiałów palnych oraz wadami przewodów dymowych i spalinowych. Niestety początki nie nastrajają zbyt optymistycznie.

Były już pierwsze przypadki pożarów w kotłowni. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic się nie stało, lecz nieszczęście było blisko.

Przypominamy: Materiały palne należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,5m. od pieców c.o.

Do rozpalania w piecach c.o. nie należy używać benzyn, rozpuszczalników itp. substancji palnych. Lecz najważniejszy w tym wszystkim jest Nasz rozsądek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *