Obwód wyborczy Nr3 powiększony

15 września, 2011

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta
6 września radni Miasta Słupca zebrali się na bardzo krótkiej sesji nadzwyczajnej, by przyjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały z czerwca 2002r. dot. podziału miasta na obwody głosowania. Uchwała wprowadziła zmianę polegającą na aktualizacji granic obwodu Nr3, poprzez dodanie do niego nowych ulic: Cichej, Leśnej, Mariana Jareckiego, Spokojnej i Wodnej.

Sesja nadzwyczajna zgromadziła stuprocentową frekwencję radnych. Burmistrz Michał Pyrzyk wytłumaczył, dlaczego Rada musiała zebrać się w sprawie zaktualizowania granic obwody wyborczego. Pismem z 17 sierpnia br. Urząd Miasta otrzymał wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dot. kwestii aktualizacji obwodów do głosowania.

Burmistrz Michał Pyrzyk:
Pojawił się nowy akt prawny regulujący kwestie związane z wszystkimi wyborami. Kodeks Wyborczy, który zastąpił wszelkiego rodzaju Ordynacje Wyborcze dot. wyborów do samorządu terytorialnego, czy Sejmu, Senatu, w związku z tym zmieniła się kompetencja organu, który ustala granice obwodów do głosowania. Dotychczas wszystkie kwestie możliwe były do uregulowania zarządzeniem burmistrza, natomiast w tym miejscu jest to kompetencja Rady Miasta Słupcy. Mamy obowiązek, aby zaktualizować granice obwodu, konkretnie obwodu Nr3, poprzez dodanie nowych ulic.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. W obwodzie Nr 3 znalazły się dodatkowo ulice: Cicha, Leśna, Mariana Jareckiego, Spokojna i Wodna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *