Oddział covidowy w słupeckim szpitalu? Zastępca dyrektora odpowiada.

21 października, 2020

W ostatnich dniach krążyły plotki, jakoby w słupeckim szpitalu powstał oddział covidowy.  Skontaktowaliśmy się z dyrekcją szpitala, w celu wyjaśnienia tej sprawy. O to jaką odpowiedź otrzymaliśmy:

Uprzejmie wyjaśniam, że na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego (ZD-IV.967.104.2020.1(5)) polecono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy realizację świadczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 4 łóżek obserwacyjnych, które zlokalizowane są w obrębie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Decyzję wydał Wojewoda Wielkopolski i podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu – wyjaśnia lek. Jan Woźniak, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Słupcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *